2017-03-02

Vad kan man göra om man har en servitut och rättighet, och som man inte kan utnyttja på grund av att någon annan förhindrar en från detta?

Hej,

Vår fastighet angränsar inte till någon allmän väg utan vi omringas av andra villafastigheter. Därmed är vi helt beroende av vår servitut väg för att ta oss till/från allmän väg.
Servitutet är ett officialservitut som skapades genom lantmätarförrättning vid avstyckningen av fastigheterna år 1968.

Av en tillfällighet upptäckte vi nyligen att den väg vi använder idag, som vi trodde var korrekt servitut väg, inte stämmer med servitut kartan som upprättades av lantmätaren. Enligt lantmäteriets karta ska hela servitut vägen (4 m bred) ligga på vår grannes fastighet (granne A), men det visar sig att vägen idag är byggd två meter fel i sidled. Det är bara 2 meter av vägen som ligger på granne A’s fastighet, medan de andra 2 meter bredd inkräktar på en annan grannes (granne B) tomt. (som vi inte har servitut eller avtal att använda).

Vår granne A vill inte göra något åt detta, trots att även de själva olovligen måste använda den befintliga och felaktiga vägen för att nå sitt garage. I nuläget har de en mur (och trädgårdstomt) placerad på hela den ca 25 meter långa servitut vägen, som när man mäter tomterna visar sig vara placerad mitt i servitut vägen (dvs. inkräktar 2 meter in på giltig servitut väg).

Vi känner nu oro inför framtiden då vi nu inte åker på laglig väg, utan ”räddas” av vår granne B, som genom deras goda vilja låter oss köra på deras tomt (utan servitut). Men det är inte säkert att ev. framtida ägare av denna fastighet B ser på saken på samma sätt. Sätter de upp ett staket längs sin tomt så kan vi inte köra upp till allmän väg. Dessutom kan vi kanske få problem vid en ev. framtida försäljning av vår fastighet om servitut vägen inte är korrekt.

Vi vill inte lägga pengar på en ny förrättning hos lantmätaren då vi anser att vi redan har ett giltigt servitut som vi har rätt till.

Hur kan vi kräva att granne A återställer servitut vägen som den ska vara enligt giltig karta? Hur går vi vidare för att hävda vår lagliga rätt till giltig servitut väg?

Vi har försökt få hjälp av kommunen, lantmäteriet och kronofogden men ännu inte lyckats komma vidare med denna fråga.

Tack på förhand
Mvh
Maria


Hej Maria

En servitut innebär att ni har en rättighet i det här fallet till en farbar väg till och från er fastighet som går över grannens tomt.

Om man gör intrång på någons rättigheter, så är man skadeståndsskyldig och kan bli ålagd att åtgärda så att intrånget upphör.

Vägrar någon att efterfölja rättighetsinnehavens uppmaning om att åtgärda felet och bristen. Så får man vända sig till domstol och får ett domstolsutslag som ålägger intrångshavaren att upphöra med sitt intrång.

Därefter kan man vända sig till Kronofogden med domstolsutslaget avseende intrånget och få det verkställt att upphöra av Kronofogden.

Hela denna domstols- och verkställighetsprocessen är väldigt lång och mycket kostsam för den som blir ålagd att efterfölja detta domslutet.

Därför rekommenderar vi er att ta kontakt med en advokat eller en jurist som oss här, och försöka lösa det på en frivillig väg till att börja med.

Samt skulle detta inte gå och vara en framkomlig väg, så kan advokaten eller vi som juristen här hjälpa er med att driva ärendet i domstol, och därefter vara behjälplig med att begära en avhysning hos kronfogden enligt domslutet.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2 kommentarer:

 1. Hej.
  Låter bra och det är så jag/vi vill tolka det hela.
  Frågan är vem är du? Vad heter du? och skulle du kunna företräda oss. Hur når vi dig?
  Med vänlig hälsning. Ulf

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej.

   Beskriv ditt ärende kort i ett mejl och skicka det till jurist@2b4y.com, också vidarebefordrar vi det till den mest kompetenta och lämpade juristen avseende dit ärende. Så tar juristen direkt kontakt med dig.

   Radera