2016-05-25

Vad händer och kan man göra om man har skrivit på ett fastighetsköpekontrakt och om man inte kan och vill fullfölja samt slutföra köpet vid en fastighetsaffär eller ett husköp?

Hej.

Vi har kommit i en mycket besvärlig situation och undrar hur vi bäst ska göra.

Vi skrev på ett köpekontrakt för en fastighet som vi hade för avsikt att köpa. Min man hade några dagar tidigare varit på ett sjukbesök. Dagen efter att kontraktet skrivits på får vi besked om att situationen för min man är allt annat än bra.

Vi har kontaktat mäklaren samt säljaren av huset och bett att vi ska få häva köpet p g a denna situation som uppstått.

Mäklaren säger att vi ska betala in handpenningen. Har talat med ägaren som säger sig inte ha några ekonomiska anspråk på oss, och samtidigt som han säger att vi ska betala handpenningen, och han vill att affären ska vila ett år.

Vi vill inte att affären ska vila ett år utan vill p g a den uppstådda situationen häva köpet.

Till saken hör att den förra ägaren skulle få bo kvar i huset i en lägenhet som vi skulle göra iordning åt honom.

Hur gör vi och vad kan vi göra?

Kerstin


Hej Kerstin

Eftersom ni har skrivit på köpekontraktet som säger att ni har lovat att betala in handpeningen, så är det inte mycket annat ni kan göra än att betala in denna handpeningen enligt köpekonkraktet, och detta om inte säljaren självmant väljer att befria er från att göra detta.

I köpekontraktet står det även vilken dag som är tilltädesdagen och resterande belopp av köpeskilligen skall betalas. Fullföljer ni inte detta så går inte köpet igenom. Men det innebär att ni kommer att förlora handpeningen, och som då köparen har rätt att behålla om ni inte fullföljer köpet enligt köpekontraktet på grund av kontraktsbott mot detta.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar