2017-02-15

Vad kan man göra om man har fått avslag på sin asylansökan av Migrationsöverdomstolen och man missar att ansöka om arbetstillstånd inom 2 veckor?

Hej!

Min kompis har fått asylavslag från Migrationsöverdomstolen, och har haft möjlighet att ansöka om arbetstillståndet inom 2 veckor efter beslutet.

Men han missade den 2 veckors period.

Hur ska man göra i detta situation?

Med vänlig hälsning

Orbar


Hej Orbar

Det beror lite på vad som står i Migrationsöverdomstolens domslut.

Har dem skrivit att han måste ansöka om arbetstillstånd inom 2 veckor, och om han inte gör det så kan han inte ansöka om detta inom en viss tidsperiod. Så är det inte mycket som han kan göra.

Men står det inte uttryckligen i Migrationsöverdomstolens beslut. Att han inte kan och får ansöka om ett arbetstillstånd, så finns det inget som hindrar honom ifrån att han gör en ansöka om arbetstillstånd enligt lagen.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar