2017-02-14

Hur bevakar jag mina rättigheter och vet jag att en bouppteckning har gått korrekt till om jag är bosatt i utlandet?

Hej

Jag har en fråga och ber om ett gott råd.

Min far dog 1998. Han var då omgift med en kvinna med 3 döttrar (alla vuxna).

Min fars fru dog 2016 och jag har från utlandet varit i e-mejl kontakt med bouppteckningsmannen.

Min fars fru satt enligt testamente i orubbat bo och med fri förfoganderätt.

Av bouppteckningsmannen så har jag fått berättat att 2 fastigheter blivit värderade och sedan köpts av min fars frus barn, ett sommarhus (som pappa och jag byggde). Det köpte de ena barnet för 150,000 kr år 2010, och pappas och hans frus bostadshus köptes av ett av de andra barnet år 2015 för 250 000 kr.

Totalt sålde min fars fru deras två fastigheter för 400,000 kr.

Vid bouppteckningen så finns nu inte några pengar kvar från försäljningen.

Jag har bett bouppteckningsmannen att begära bevis från skattemyndigheten att skatt betalades efter fastighetsförsäljningen, att köpeavtalen tillförs bouppteckningen samt att bevis på att betalningarna av husen landat på min fars frus bankkonto.

Bouppteckningsmannen vägrar att göra detta utan fullmakt från min fars frus barn (samtliga arvingar).

Jag har även bett bouppteckningsmannen att undersöka via min fars frus bank, hur dessa pengar har distribuerats? Även detta vägra bouppteckningsmannen.

Jag saknar helt någon insikt i hur det hela har skötts. Då jag bor utomlands och det hela synes ha orkestrerats av min fars fru och hennes döttrar.

Vad kan jag göra?

Jag har redan meddelat bouppteckningsmannen att jag inte godkänner bouppteckningen. Då jag känner att klarhet måste bringas i försäljningarna.

Vad har ni för råd till mig, vad kan jag göra?

Med vänliga hälsningar,

Billy


Hej Billy.

Det är helt rätt och riktigt gjort av dig. Att inte godkänna bouppteckningen så länge som du inte känner att allt är upptaget som det skall, och inte har gått korrekt till.

Å så längre som du inte har godkänt bouppteckningen. Kan inte boutrednings- och boutredningsmannen avsluta bouppteckningen, och få den godkänd av skatteverket.

Vi förstår att eftersom du nu bor utomlands kan det vara svårt att bevaka dina rättigheter och kolla upp alla regler och allt.

Därför rekommenderar vi dig att anlita en advokat eller en jurist som oss här, och som då är expert på bouppteckningsärenden, och som kan vara ditt juridiska ombud samt företräda dig och för att kunna bevaka dina rättigheter i det här bouppteckningsärendet.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar