2015-01-04

Handläggningstider vid myndighetsutövning enligt förvaltningslagen och artikel 6 i Europakonventionen vid migrationsärenden

Hej!

Min man och jag har varit gifta sen 3 år tillbaka och han kom till Sverige 2012 med ett uppehållstillståndsvisum på två år som han fick anknytning till mig. Visumet gick ut i maj 2014 och vi sökte om förlängning via webben. Vi har fått hem ett brev att vårt ärende har placerats i vanliga kön, och att det kan ta upp till 15 månader att få någon handläggare för intervju.

Han har nu, efter att ha kämpat att få jobb i två år, fått äntligen ett jobb. Problemet är att de vill inte skriva jobbkontakt förrän han har ett giltig uppehållstillståndskort med arbetstillstånd. Jag är den enda som jobbar och försörjer oss båda nu, och vi har flera lån att betala av och planerar att skaffa barn tillsammans. Vi båda är så himla deprimerade och trötta på att vänta på svar. Jag vill inte riskera mitt förhållande och p.g.a. stigande ålder vill jag skaffa barn så fort som möjligt. Jag vet inte vem jag ska vända till. Migrationsverket svarar inte på mejl och ringa till de är helt hopplöst. Då man aldrig kommer fram.

Vad ska jag göra? Snälla hjälp mig. Abbas


Hej Abbas

Svenska myndigheter har en service skyldighet gentemot medborgarna enligt förvaltningslagen.

Och kort går den ut på att dem skall besvara inkomna skrivelser och enklare frågor inom 14 dagar enligt förvaltningslagen. Samt om de har hög arbetsbelastning och de är mer komplicerade frågor som skall avgöras. Så skall dem skicka ut ett brev till dig om varför dem inte kan besvara dina frågor inom dessa 14 dagar. Å när en myndighet skickar ut ett sådant brev till dig, så får myndigheten ytterligare 30 dagar på sig att besvara dina frågor, samt återkomma med ett beslut ifråga i ärendet.

Vid mer komplicerade frågor och ärenden, så kan en myndighet få frångå ovanstående tidsfrister enligt förvaltningslagen. Men detta är bara underförutsättning att en myndigheten kan på visa att ärendet är av en mycket mer komplicerad art samt natur än normalt, och att det därför kommer att kräva mycket mer resurser och utredningstid än vad som är normalt o.s.v.

Enligt artikel 6 i Europakonventionen och genom olika avgörande i Europa domstolen. - Har Sverige många gånger blivit mycket hårt kritiserad för sina extremt långa handläggningstider, och detta i flera olika typer av myndighetsutövning och myndighetsavgörande.

Artikel 6 i Europakonventionen som Sverige har anslutit sig till att följa, säger kort och gott samt går ut på: - Att alla människor och medborgare som omfattas av Europakonventionen artikel 6 skall ha rätt till en rimlig handläggningstid, och att dem då skall får sin sak prövad och avgjord inom en skälig tid vid olika myndighetsutövning gentemot dem.

I migrationsärenden och migrationsmål är denna tidsfristen fastlagen till: Att dessa skall vara avgjorda inom 6 månader i dem olika typer av migrationsdomstolsärende, och som förekommer normalt inom migrationsdomstolarna i Sverige.

Så till din fråga: ”Vad ska jag göra?”

Du kan skriva till migrationsverket och begära så kallad ”förtur” av handläggningen av ditt ärende.

Då anger du:
  1. Dem skälen som du har redovisat och som du har beskrivit här ovan till oss.
  2. Plus att du skriver och hänvisar till förvaltningslagen samt artikel 6 som vi skrivit om här.
  3. Samt slutligen skriver du och begär att migrationsverket skall ”avkunna ett skriftligt beslut som går att överklaga”.
Vi önskar dig all lycka till och hoppas att du får förtur för i ditt ärende, så att du slipper att överklaga migrationsverkets handläggningsbeslut till nästa instans efter samt över dem.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar