2017-02-22

Får en samfällighet skriva separata avtal angående olika saker och sedan debitera enskilda samfällighets medlemmar för dessa olika kostnader?

Hej,

Min bostad ingår i en samfällighet om 14 hushåll i Uppsala. Vi har enskilda elabonnemang i respektive hushåll, och utöver det ett gemensamt abonnemang för samfällighetens gemensamma byggnader. I gemensamma abonnemanget ingår en motorvärmare stolpe per hushåll som är timer styrd, ca 45 min per tillfälle.

Nu har jag skaffat en plugin-hybridbil och vill kunna ladda bilen under en längre period än 45 minuter. Jag har varit i kontakt med Wikmans el som installerade stolparna en gång i tiden och dom säger att ledningarna klarar 2-3 plugin-bilar utöver den normala användningen.

Dom har också tagit fram ett förslag på att koppla bort timer styrningen på min stolpe och installera en energimätare som registrerar den utökade användningen. Jag har föreslagit för samfälligheten att jag står för installationskostnaden själv, och att jag betalar en schablonkostnad i förskott och att vi reglerar det i efterhand en gång per år och när vi ändå gör avräkning av vatten- och värmeförbrukning. Jag har också sagt att jag godkänner att detta är en tillfällig lösning eftersom det endast gäller för upp till 2-3 plugin-bilar, och att jag får står för kostnaden att återställa timer funktionen vid behov.

Frågor som har kommit upp från samfällighetens styrelse och som jag tagit på mig att utreda är följande:

  • Får samfälligheten debitera mig en högre kostnad för en specifik plats när den är utrustad med en stolpe utan timer?
  • Samfälligheten har inget elhandelscertifikat men handlar ju redan till viss del med el när vi fördelar den gemensamma förbrukningen på respektive hushåll. Hur ska man då debitera, bara genom att skriva förhöjd kostnad för extrautrustad parkeringsplats eller liknande?
  • Jag har varit i kontakt med både Wikmans el samt Vattenfall och frågat om detta och båda svarar att det inte är något problem. Styrelsen vill dock gärna se någon juridisk skrivelse om detta som nämner hur det får faktureras/debiteras. Är det något ni kan hjälpa mig att hitta?

Tack!!

Vänliga hälsningar

Fredrik


Hej Fredrik

I lagen finns juridiskt inget som hindrar samfälligheten att debitera en kostnad som denna har på grund av att en eller visa medlem förbrukar mer än andra medlemmar i samfälligheten.

Samfälligheten behöver inget elcertifikat för att dela upp den gemensamma elräkningen som samfälligheten får, och vad ni vill kalla detta för i ert avtal mellan parterna är upp till er.

Det är ett civilrättsligt avtal som du och samfälligheten får skriva mellan er angående den ökade elförbrukningen som kommer att uppstå, och det är upp till er om hur dessa kostnaderna skall fördelas mellan er båda parter i avtalet.

Vi kan hjälpa er med att skriva ett juridiskt avtal angående detta mellan er. Önskar ni att vi skall göra det? Så diskutera igenom vilka regler som skall gälla och vem som skall betala vad mellan er. Sen skickar ni detta utkast till avtalskontrakt till oss på jurist@2B4Y.com också återkommer vi med avtalsförslag till er.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar