2017-02-21

Om en person får utvisning och avvisning beslut ifrån Sverige, kan han få stanna om han får ett erbjudande om jobb?

Hejsan

Om en person får utvisning och avvisning kan han få stanna om han får ett erbjudande om jobb?

Frej


Hej Frej

Om en person har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd avseende asyl i Sverige.

Kan och har personen alltid rätt att ansöka om uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare.

Men om en person har blivit utvisad och skall avvisas enligt ett domstolsbeslut, och som grund sig på att han har begått kriminella handlingar i Sverige. Så gäller utvisningsbeslutet i dem antal år som står i domslutet.

Då är finns det ingen möjlighet att en ansökan som arbetskraftsmigrant, och att denna skall kunna bli godkänd, och detta gäller så länge som utvisningsbeslutet gäller enligt domslutet.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar