2016-05-27

Vad gäller när man jobbar och arbetar som inhyrd underleverantör och underentreprenör till en uppdragsgivare eller en kund angående dem ekonomiska ersättningarna och kraven som man har?

Hej!

Hittade er sida om kostnadsfri hjälp via Google, hoppas ni kan hjälpa och vägleda mig.

Se våra juridiska svar i kursivstil på och efter respektive fråga här nedan.

En kund bestrider min faktura, jag har enskild firma:

1. Om de har synpunkter på ett visst arbete (fel och sent, jag tycker tvärtom) kan de då bestrida en 3,5 månaders faktura där jag jobbat huvuddelen av min arbetstid med denna kund och det utförda de har synpunkter på bara är 1/8 del ca, dessutom har jag rabatterat mycket fastän jag inte ska behöva för de var så läskiga?

Enligt avtals lagen har man alltid rätt att bestrida en faktura som man anser är felaktig.

2. Jag har bett dem skriva varför de bestrider och erbjudit mig svara men det har inte kommit in något, bara vilken paragraf det är, inte vad/vilket det gäller exakt, så jag kan bemöta. Om de inte inkommer med det före fakturans förfallodag bör jag påminna dem att skicka det då? Måste det inkomma för att bestridan ska gälla?

När man bestrider en faktura behöver man inte ange skälet eller skälen till varför och vad det är som man bestrider. Men till tillhör god ton att man normalt sett anger sina skäl tillsammans med sitt bestridande.

Har dem inte betalt din faktura på förfallodagen, så har du rätt att skicka en påminnelse och då ge dem 10 dagar på sig att betala fakturan från dagen som du skickade påminnelsen.

Nej, dem behöver inte skicka mer än en bestridan för att den skall vara gilltig.

3. Vi har jobbat ihop i många år och de avslutade plötsligt samarbetet, får man det? Vi hade inget avtal, jag debiterade löpande timmar som vore jag anställd, jag är ensamstående med barn och detta är läskigt.

Ja, har ni inget avtal och du fakturar dem löpande för det jobb som du gör för dem. Så har dem rätt att utan anledning sluta hyra in dig. Detta eftersom du inte är anställd av dem, utan är egenföretagare och räknas då som en inhyrd underentreprenör till dem, och som skall fakurera per timme som du jobbar jobbar för dem.

4. Om en underleverantör som gjort annan del av arbetet jag inte gör inte levererar i tid, eventuellt, kunden fördröjde dem också, men kunden beställde av dem o betalade, är det då jag som ska reklamera och får underleverantören vara sena? De var svåra att hitta o har massor att göra så de gör så fort de kan, kunden bara avbröt så jag vet inte hur sena de skulle bli, gissar några dagar, oklart också om de avtalat deadline med kunden som beställde sista gången eller gjorde så fort de kunde, men jag gissar att det är därför kunden bestrider men jag har levererat min del direkt till underleverantören och svarat direkt på deras förslag så de kunnat jobba vidare, till skillnad från kunden (som jag även påminnt upprepade gånger). Som sagt oklart om de bekräftat deadline men om vi antar att de har det.

Det är katten på råttan repet som gäller här. Så om en kund skall klaga och reklamera så skall denna göra det direkt till sin uppdragsgivare. Har uppdragsgivaren sedan under leverantörer. Så är det uppdragsgivaren som skall i sin tur reklamera dessa eventuella fel och brister vidare till sina respektive underenterprenörer. Kunden har ingen rättighet eller skyldghet att reklamera eventuella fel och brister direkt till uppdragsgivarens eventuella underleverantören.

5. Genom åren har kunden även satt i system att vara, med några undantag, upp till 3 mån sena med fakturorna, vilket jag inte debiterat dem för. Denna sista fakturan behöver de betala i tid har jag skrivit. Hur långt efter kan jag debitera dröjsmålsräntor, om jag vill?

Du kan börja debitera dröjsmålsränta från och med dagen som är efter förfallodagen på en faktura, och detta fram tills att denna fakturan blir betalad till fullo.

Preskribsionstiden för denna typen av ekonomiska krav går och sträcker sig 10 år tillbaka i tiden, och som man då kan samt har juridiskt rätt att begära och kräva ekonomisk ersättning för.

Hoppas ni kan hjälpa mig, det blev många frågor jag undrar över i det fallet, och jag känner mig helt hjälplös.

/ Anna

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar