2014-12-13

Avtal & kontrakt vid bodelningsavtal mellan gifta och sambors

Här kan du beställa och köpa följande olika juridiska standard eller anpassade samt individuellt skräddarsydda juridiska avtal och kontrakt av oss.

Vi tillhandahåller både bodelningsavtal för gifta och sambors. Här skall vi ge lite översiktlig information om respektive bodelningsavtal.

Alla dokument är upprättade av jurister och uppdateras i takt med att lagstiftningen förändras.

Bodelningsavtal för gifta

Bodelning mellan makar görs både under bestående äktenskap och i samband med skilsmässa. En bodelning under bestående äktenskap är frivillig och görs vanligen om den ena maken vill överföra egendom till den andre maken. Bodelning vid skilsmässa är däremot obligatorisk och omfattar all giftorättsgods som skall delas mellan makarna. Vid skilsmässa är det viktigt att makarna upprättar ett bodelningsavtal så ingen av parterna kan komma med krav i efterhand.

I det bodelningsavtal för makar som ni kan beställa hos här. Ingår alla dokument som ni kan behöva för en juridiskt korrekt bodelning under bestående äktenskap:
Anmälan om bodelning – För att kunna genomföra en bodelning under äktenskapet måste en anmälan om detta göras till Skatteverket innan ni kan gå vidare.
Bodelningsavtal – Ett avtal där ni anger hur egendomen skall fördelas.
Registreringsbrev – Att bifoga bodelningsavtalet då ni skickar in det till Skatteverket för registrering.
Ansökan om lagfart – Om en fastighet har bodelats så måste den make som erhållit fastighet ansöka om lagfart.

Därutöver ingår givetvis även de dokument som krävs vid en bodelning i samband med skilsmässa:
Bodelningsavtal – Ett avtal där ni anger hur giftorättsgodset skall fördelas mellan er.
Registreringsbrev – Bifogas bodelningsavtalet om ni önskar skicka in det för registrering till Skatteverket.
Ansökan om lagfart – Om en fastighet bodelas så måste den make som erhållit fastigheten ansöka om lagfart.

Bodelningsavtal för sambor

När ett samboförhållande tar slut måste bodelningen genomföras inom ett år annars har rätten till en bodelning förverkats. Det är endast så kallad samboegendom som skall bodelas, dvs sådan egendom som samborna skaffat för det gemensamma boendet. Det är viktigt att ni upprättar ett bodelningsavtal så att ingen av samborna kan komma med krav i efterhand

I det bodelningsavtal för sambor som ni kan beställa hos här anger ni att ni är nöjda med fördelningen av samboegendomen och det finns naturligtvis även möjlighet för er att nedteckna precis hur ni fördelat er egendom samt era skulder om ni så önskar. Med bodelningsavtalet följer även en ansökan om lagfart för den sambo som erhållit en fastighet i bodelningen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2 kommentarer:

 1. Hej har en fråga om bodelningsavtal
  Har uträtat ett bodelningsavtal på banken av en banktjänsteman och hon gått genom konton hus inventarier m.m. jag tog över huset till 100% så alt är noga redovisat i bodelningsavtalet med skulder och tillgångar så jag och min föra fru godkände avtalet och underteckna den så frågan kommer nu

  Kan min före detta fru att kräva mig på pengar på en bill efter 15år som hon tyckte att hon inte fått betalt för fast den bilen såldes ca 1år före skilsmässan och bodelningsavtalet banken har granskat kontot och tagit hänsyn till det med hon menar om jag inte betalar så kommer hon att kräva på huset med och dra mig till tingsrätten
  har påpekat på bodelningsavtalet och att den är korrekt genomförd på banken men hon menar att den är ogiltig och jag frågade även banken om den avtalet håller om det blir så att hon kommer att kräva mer men dom menade att den är det konstigt att hon menar att den inte håller i rätten

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej

   Eftersom att de är banken och säkert en jurist där som har upprättat bodelningsavtalet mellan er. Så få man utgå ifrån att bodelingsavtalet är juridiskt korrekt upprättat och därmed håller vi den tvist i tingsrätten.

   Men eftersom att din föra dettas frus krav nu är 15 år gammalt, och preskriptionstiden för fordringar är 10 år. Så har hennes juridiska möjligheter löpt ut för att kunna kräva dig på betalning för något som är mer än 10 år gammalt.

   Så redan här förfaller henne möjligheter till att vinna en rättstvist mot dig rörande det du nu har beskrivit avseende detta.

   Radera