2014-12-07

Skillnaden emellan ett arbetsgivare intyg och betyg, samt vad gäller vid utbetalningen av övertidsersättning?

God morgon

Kan ni ge mig några råd. Min svenska är inte så bra, men min fru är svenska och kan översätta för mig.

Jag är en sydafrikansk medborgare som bor i Sverige, och jag har ett permanent svenskt uppehållstillstånd sedan februari 2014.

Jag arbetade för ett företag här i Sverige ifrån 2012- fram juli 2014, totalt 18 månader. Arbetet organiserades genom Arbetsförmedlingen, och jag blev erbjuden fyra timmars arbete per dag. Mitt kontrakt förnyades var sjätte månad.

Jag arbetade ofta övertid och erbjöds "svarta pengar" av min arbetsgivare. Plus jag tog aldrig en hel fikapaus eller en full lunchrast, och detta eftersom att jag ofta i stället jobbade för att bli klar snabbt.

Jag fick veta i juni 2014 om att min arbetsgivare inte längre kunde erbjuda mig mer arbete, eftersom saker och ting började bli "lugnare". Han föreslog att jag skulle söka ett "riktigt jobb" - Ett där jag kunde arbeta hela dagar och få en bättre lön.

Jag hade ett möte med min handläggare på Arbetsförmedlingen i juli 2014. Hon förklarade för mig att jag behöver ett arbetsgivare intyg ifrån min arbetsgivare. Jag fick ett mejl samma dag från min handläggare på Arbetsförmedlingen. - Om att hon hade pratat med min arbetsgivares fru och att hon hade lovat att tala med sin man om att skriva och skicka mig ett arbetsgivare intyg.

Jag har väntat nu i nästan tre månader med att få en referens eller ett arbetsgivare betyg. Jag har även varit på sin arbetsplats, samt att jag har ringt och skickat mejl flera gånger för att påminna dem om mitt arbetsbetyg.

Jag väntar fortfarande på mina övertidspengar från 2013 till 2014. Samt att i fredags mejlade jag även en komplett lista av min övertid som jag har jobbat. De har ännu inte svarar på min e-post.

Jag har varit arbetslös i nästan tre månader nu och jag kan inte gå på anställningsintervjuer eller skicka en komplett CV till potentiella ny arbetsgivare så länge jag inte har något arbetsgivare betyg.

Vänligen hjälpa mig om de är möjligt. Jag bifogar min korrespondens som jag haft med min tidigare arbetsgivare till dig, så att du kan läsa det som jag har sagt till dem.

Jag känner att jag har blivit både utnyttjad och orättvist behandlad nu.

Med vänlig hälsning
Andrew


Hej Andrew

Enligt lagen så skiljer man emellan arbetsgivare intyg och arbetsgivare betyg.

Ett arbetsgivare intyg måste en arbetsgivare alltid utfärda enligt lagen. Arbetsgivare intyget skall innehålla ditt namn samt person nummer, och emellan vilket datum som din anställning har ägt rum.

Ett arbetsgivare betyg måste inte arbetsgivaren utfärda enligt lagen. Men dem flesta arbetsgivare gör det om man begär det. Å ett arbetsgivare betyg som man även ofta kalla dagligdags för för anställningsintyg och anställningsbetyg. Innehåller nästan alltid samma uppgifter som ett arbetsgivare intyg.
Men man kompletterar ett arbetsgivare intyg med uppgifter om vilka arbetsuppgifter du har utfört på din arbetsplats, samt ofta innehållande ett omdöme om hur du har skött och utfört dina arbetsuppgifter också vidare och då blir det ett arbetsgivare betyg eller anställnings betyg och anställnings omdöme.

Angående övertidsersättningen. Så skall denna alltid betalas ut i samband med att en anställning upphör och avslutas enligt lagen om anställningsskydd.

Om inte arbetsgivaren följer lagen, kan du vända dig till kronofogdemyndigheten och begära att få den innestående lönen och övertidsersättningen utmätt och indriven.

Du kan kontakta en arbetsrättsjurist, eller oss här så kan vi hjälpa dig med att framföra och driva in dina lönekrav som du har.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar