2016-04-04

Vem ärver vad efter dem olika föräldrarna inom en familj där det finns både helsyskon och halvsyskon inom en och samma familj med två föräldrar?

Hej!

Ett barn är avlat (år 1942) strax före eller under tidigt äktenskap med en annan man än den äkta mannen, som först efter födseln fick vetskap om att han inte är barnets biologiska far – dock utan att vidtaga någon särskild administrativ eller juridisk åtgärd i anledning av detta besked.

Barnet har därefter växt upp tillsammans med parets gemensamma yngre barn inom äktenskapet som i en ”vanlig” familj.

Ärver barnet enligt lag bägge männen eller bara den ena? I så fall vilken av dem: den biologiska fadern eller familjefadern?

Det finns inga testamenten.

Kan de helbiologiska syskonen hävda att barnet inte har arvsrätt efter familjefadern?

Med vänlig hälsning
Sven


Hej Sven

Ett barn ärver bara sina biologiska och genetiska föräldrar.

Att man vuxit upp i en annan familj och med andra personer som man typ har haft som föräldrar påverkar inte själva arvsrätten.

Ända gången som man inte följer detta. Är om ett barn är adopterat. För då klassar man adaptiv föräldrarna som deras biologiska föräldrar enligt lagen, och då ärver dem dessa adoptivföräldrar istället för sin biologiska. Samt att samtidigt som adoptionen går igenom, så förlorar barnet hela sin rätt till att ärva dem biologiska föräldrarna som har avlat barnet.

Så i det här allt som du beskriver här.

Så ärver dem helbiologiska barnen båda sina föräldrar.

Å det barnet som kommit till utom äktenskapet, men nu har vuxit upp i familjen. Ärver enbart det som finns kvar efter sin mors bortgång, och det som finns kvar efter sin äkta biologiska far som inte har funnit med i familjen.

Enligt lagen behöver inte helsyskonen i familjen dela med sig av sitt arv efter deras biologiska far till sitt halvsyskon som inte har honom som biologisk fader.

Så med andra ord så kan inte ett barnet som är halvsyskon komma och kräva något av arv efter en icke biologisk förälder, och som det är tal om i det här fallet.

Men önskar halvsyskonen att även halvsyskonet skall få en del av arvet, och detta även efter den icke biologiska fadern till detta barnet. Så får dem helt frivilligt efter det att arvskiftet är slutfört skänka detta som en gåva till sitt halvsyskon som vuxit upp i familjen tillsammans med dem.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar