2016-04-18

Hur och när är det tillåtet att spela in ett mötessamtal eller ett telefonsamtal mellan olika personer?

Hej!

Är det tillåtet att göra en ljudupptagning på en extra bolagsstämma i ett fåmansägt Aktiebolag?

Kallelse i detta fallet har endast gått ut till 4 personer som är dom enda aktieägarna i bolaget. På denna stämma diskuterades aktieägare, aktiebok mm. Först i efterhand har det kommit till vår kännedom att stämman spelades in. Det rör sig alltså inte om ett publikt bolag.

Mvh Patrik


Hej Patrik

Det är tillåtet att spela in ett samtal, så länge som något som endera av parterna i ett samtal vet om detta.

Så är en av dem som var med på själva mötet som har spelat in samtalet som har skett under mötet. Så är det ok att gör det enligt lagen.


Men är det däremot någon utomstående som inte var närvarande på mötet, och som har nu spelat in detta. Så är detta inte tillåtet enligt lagen eftersom detta avser och det då rör sig hemligavlyssning.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar