2016-04-17

Hur länge och med vilken rätt kan en efterlevande part i ett äktenskap sitt kvar och disponera över egendomen som fanns kvar efter det att den avlidne har dött?

Hej!

Min pappa ägde en bostadsrätt när han gick bort.
Hans änka bor kvar i lägenheten.

Min fråga är:

Hur många månader är skälig tid för änkan att använda sig av medel från pappas dödsbo:s bankkonto för att betala hyra för sig.

Vänliga hälsningar

Ann


Hej Ann

Eftersom du skriver att ”hans änka” bor kvar.

Så utgår vi i från när vi skriver vårat svar här att dem varit gifta.

Som gifta har din pappas fru rätt att sitta kvar i orubbat bo fram tills hon dör. Det innebär att deras gemensamma barn inte får ut sitt arv efter sina föräldrar, och detta får dem inte så länge som inte båda två är avlidna, och det innebär att den efterlevande parten har rätten och kan helt fritt disponera över all den egendom som dem hade gemensamt som gifta.

Om din pappas fru nu istället inte är din mor.

Så har du rätt att få ut din arvslott redan nu när din pappa har avlidit. Det innebär att du anses i lagens mening vara ett särkullsbarn.

Det innebär att den efterlevande maken får bo kvar så länge särkullbarnen kan köpas ut med annan egendom eller om särkullbarnen väljer att avstå från sitt arv och invänta efterarv tillsammans med de gemensamma barnen.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar