2016-02-18

Var går gränsen för och när donationer och ekonomiska penning gåvor blir beskattningsbara och skattepliktiga som näringsverksamhet och inkomst eller inte enligt skattelagstiftningen?

Hej

Jag hade en fråga om donationer och ekonomiska penning gåvor.

Jag spelar ett spel där jag underhåller en server. Jag vill starta en donationsmöjlighet där personer som spelar i servern kan donera pengar till underhåll av servern.

I utbyte men donationen över 100 kr vill vi ge en gåva till de personerna som spelar i spelet. Min fråga till er är, är detta tillåtet?

Jag vill då veta då på ett juridisk sätt om vad som man får och får inte göra vid donation i utbyte mot privilegier eller gåvor.

Leo


Hej Leo

Vi utgår går ifrån att din fråga och att du nu menar ur ett rent juridiskt skattepliktigt perspektiv.

För i övrigt finns det inga andra juridiska begränsningar. På vad ni får erbjuda för normala tjänster och varor emot betalning ifrån och av era kunder i spelet.

Enligt skattelagstiftningen för att det skall anses vara en ekonomisk penning gåva, skall denna ges frivilligt utan att givaren krävs på eller att ni erhålla någon motprestation mot gåvan.

För om givaren ger en penning gåva och därmed erhåller en vara eller tjänst i utbyte mot själva gåvan enligt skattelagstiftningen. Så blir det att anses istället som försäljning av varor eller tjänster, och därmed beskattas det som inkomst av näringsverksamhet, och i detta fallet blir det att betrakta som en tjänster som ni erhåller emot betalning för ett utfört arbete.

Det är lätt att ta två ytterligheter som dessa. Men frågan är var gränsen går mellan vad en gåva är och när det inte är att inte anses som en gåva, och utan är i stället en betalning för en vara eller tjänst i en näringsverksamhet.

Vi kan ta oss här till exempel:

Eftersom vi nu erbjuder gratis juridisk rådgivning, och detta helt utan någon som helst mot prestationskrav, och det är helt frivilligt om någon vill ge oss en ekonomisk penning gåva till vår verksamhet här eller inte. Blir det därmed en gåva eftersom den är helt och hållet frivillig, och helt utan något som helst ekonomiskt motkrav mot våran prestation som vi gör med att svara på en juridisk fråga här. Plus att eftersom vi nu erbjuder dem juridiska svaren först och innan vi kanske erhåller eller får någon ekonomisk penning gåva. Därför blir det att anses som en gåva när någon ger oss några pengar helt frivilligt och helt utan krav på att ge en gåva för att få erhålla och få vårat svar på den juridiska frågan här.

Men hade vi däremot först krävt en gåva, och för att sedan ge dig ett svara på en juridisk fråga här. Så hade det skattemässigt ansetts och blivit försäljning av en tjänst, och som vi tillhanda håller emot betalning i en näringsverksamhet, och därmed hade varit skattepliktigt som näringsverksamhet och försäljning av juridiska tjänster och service när vi nu hade besvarat din juridiska fråga här.

Så enkelt kan man säga att gränsen går emellan om det finns en uttalad motprestation som man får om man ger en gåva, eller om gåvan är och sker helt och hållet frivilligt. Och om prestationen ges bara ut mot eller med några ekonomiska krav på ersättning, och detta för att givaren av gåvan skall få tillgång till, eller för att kunna erhålla en fördel och andra extra tjänst av den som får den ekonomiska penning gåvan och ersättningen.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar