2016-01-04

Vad kan hända om en arvinge efter den första förälderns dödsfall och bortgång, väljer att avstår ifrån och avsäger sig sin arvsandelsrätt?

Hej

Sitter som respektive och ser på med häpnad på om hur liten man är i vårt samhälle. Om man inte har pengar.

Min man och två syskon är särkullbarn. Deras mor har gått bort nu, och mycket tidigare deras far. Mamman var omgift sedan minst 30 år. I det äktenskapet fanns ytterligare en son.

Mannen var tidigare delägare i en släktgård. Då fanns äktenskapsförord men då han sålde sin del ska detta ha upphört.

När nu bodelning skulle förrättas fick mannen frågan av bodelningsmannen om han ville ingå i dödsboet. Detta svarade han ja på tills han fick information om att då skulle hans tillgångar räknas in. Då sa han nej.

Nu är det hela klart och inga gemensamma tillgångar finns och någon försäkring tilldelades inte dödsboet. Dödsboet har tagit alla kostnader för bodelning och begravning.

Hur känns det? Var deras mamma inte värd något i deras äktenskap?

Då får de tre sönerna reda på att visst borde de få rätt att få mannen att ingå i dödsboet. Men då måste de överklaga och räkna med att oavsett vilket utfall det blir så får dem betala upp mot 30 000 kr.

Är detta inte fel i vårt rättssystem?

Lenavi


Hej Lenavi

Det här är inte en juridisk fråga, utan snarare en politisk fråga. Detta eftersom det är politikerna i Sverige som är beslutsfattare om vilka lagar skall finnas, och om hur dem skall vara utformade i Sveriges rikes land.

Men ibland kan det bli helt tokiga konsekvenser i vissa ärenden. Detta händer oftast när det är flera olika lagstiftningar som är involverade och konkurrerar med varandra i ett och samma mål och ärende.

Önskar du att man skall ändra på lagstiftningen. Skall du kontakta politikerna i riksdagen och upplysa dem om vad du anser är fel, och om hur du tycker det skall ändras och till att vara istället.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar