2016-01-03

Vad och när är en domstolstvist att anses som småmål, och vad innebär detta, och att man ingår en förlikning i en tvist och ärende?

Hej!

Jag behöver råd och information i följande situation och tar tacksamt emot gratis information och rådgivning.

Se våra svar i kursivstil här efter respektive av dina frågor här nedan.

Jag har efter samråd med Konsumentverket bestridit en hantverksfaktura. Beloppet som bestridits är ca 21 000 kr, dvs. under ett halvt prisbasbelopp, ett så kallat småmål.

Nu har hantverkaren anlitat ett ombud som uppmanar mig att betala fakturan inom ca 10 dagar, i annat fall uppges att jag får fortsätta bestrida fakturan och uppge orsaken till det. Nu blir jag i alla fall lite orolig vid tanken på om jag förlorar målet.

Vad händer om jag förlorar målet, hur mycket kan det antas att jag behöver betala? Av vad jag förstår då det gäller småmål så behöver man inte betala motpartens rättegångskostnader. Men visst får man betala för en av motpartens rådgivningstimmar samt motpartens ansökningsavgift till tingsrätten? Tillkommer något mer och hur mycket?

Det är helt riktigt som du skriver. Att i småmål om man förlorar så är maximala rättegångskostnad 1 timme och som man får betala. Den aktuella timtaxan ligger mellan 1500-1600 kr om man förlorar idag.

Kan motparten yrka på att allmänna regler ska gälla, dvs. att ärendet ej ska behandlas som ett småmål (i så fall kan det bli dyrare för mig om jag förlorar eftersom jag i så fall får betala motpartens hela rättegångskostnader med avdrag för rättshjälpstaxan)?

Motparten kan yrka på att det inte skall anses som småmål. Men eftersom inte grundbeloppet som ni tvistar om över stiger gränsen på ett halvt basbelopp är för ett småmål. Så lär knappast tingsrätten gå med och bevilja detta yrkandet.

Vad gäller vid en förlikning? Vem ska då betala ombudskostnader mm?, står var och en för sina kostnader?

En förlikning innebär att parterna gör en frivillig överenskommelse. Normalt blir det ett belopp mellan det som parterna i förhandlingen är villiga betala, och var en av parterna får står för sina egna rättegångskostnader som är eventuella ombudens arvoden.

Avgörande för min del är om jag ska fortsätta att bestrida eller ej är de rättegångskostnader som eventuellt kan tillkomma för min del om jag ej vinner bifall vid domstolen. Sedan förmodar jag att dröjsmålsräntan som tickar på på den obetalda delen av fakturan ökar min skuld vilket innebär att jag kan hamna över småmåls gränsen med tiden. Därför avser jag i vilket fall som helst att betala in någon tusenlapp till för att inte hamna över beloppsgränsen för ett småmål.

Det är kapital beloppet utan räntor och rättegångskostnader som av gör om det skall anses som småmål eller inte. Därmed finns det ingen anledning till och för dig att du skall betala in något och detta innan att ni har nått en förlikning eller att tvisten är avgjord av domstolen.

Med vänlig hälsning
Faktura bestridande  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar