2016-01-27

Hur skall man delar upp sakerna i bohaget och egendomen vid en separation efter ett ha varit i ett samboförhållande som sambos?

Hej

Jag har en fråga gällande separation från min sambo.

När jag flyttar ut från hans hus. Kan jag ta med mina saker som jag har köpt för mina egna pengar t.ex. tv apparaten som står på mig. Möbler och husgeråd som jag hade när vi flyttade ihop i hans hus.

Vi har separerad ekonomi. Så hans pengar är hans och mina pengar mina. Hur går man tillväga på bästa lagliga sätt?

Mvh
Camilla


Hej Camilla

Enklast är att man tar ett A4 papper delar in det i tre kolumner med rubrikerna din enskilda egendom, vår gemensamma egendom, och min enskilda egendom. Sen skriver man upp allt bohag och husgeråd som finns i den gemensamma bostaden under respektive rubrik, och eftersom vem som har betalat för den, och som kan styrka detta med kvitto.

Det som man inte kan styrka med kvitto, eller som man inte kommer ihåg eller vet vem som har betalt för det. Skriver man upp i mitten spalten och då under rubriken ”vår gemensam egendom”. och som sedan skall delas lika emellan sambo parterna.

Blir man inte överens om hur man skall dela den gemensamma egendomen, så får man värdera den och sen får man försöka dela den utifrån att var och en part får ta en sak i tagit tills att allt på listan med ”vår gemensamma egendom” är upp delat mellan parterna.

Man kan även tänka sig att efter att ha värderat den gemensamma egendom. Lösa det genom att man välja att köpa upp och ut saker ifrån den andra parten, och då blir det ju till halva priset av vad värderingsvärdet är.

Blir man inte överens om hur det skall delas så får man gå till domstol och stämma motparten, och kräva att den egendom som man anser tillhör den stämmande parten skall överföras till ens berättigade andel av egendomen.

Finns det ett samboavtal tecknat mellan parterna så är det detta som gäller och som man skall följa när man delar upp bohaget och egendomen mellan samboparterna. 

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar