2016-01-28

Hur stort underhållsstöd har jag rätt till retroaktivt enligt försäkringskassan och lagen om underhållsstöd för och till mitt och mina barn?

Hej

Jag har fått pengar från Försäkringskassan fram till juni 2015 för vår gemensamma son. Sonen är född 960911.

Han tog studenten juni 2015 men med anledning av sjukdom under våren fick han studera in några ämnen under hösten på samma gymnasium som han gick tidigare. Nu läser han på universitet.

Jag visste inte om att han kunde få underhållsstöd från FK tom december 2015. När jag nu frågar FK säger de ja 1 månad retroaktivt. Den månaden har min son sökt.

Jag har talat med hans pappa, han vägrar betala för juli - november 2015.

Jag har nu läst lite och kommit fram till att föräldrabalken säger något annat.

Jag har också insett att jag har fått betalt för mycket, och funderar på att stämma retroaktivt i 3 år tillbaka, och vilket jag kan göra för det finns tydligen inga processuella hinder för det.

MEN HUR GÖR JAG?

Hur mycket kan jag stämma honom på?

Nedan är våra taxerade inkomster från Skatteverket.

Hans årsinkomst var:
XXXXX år XXXX
XXXXX år XXXX
XXXXX år XXXX

och min årsinkomst var:
XXXXX år XXXX
XXXXX år XXXX
XXXXX år XXXX

Tacksam för er hjälp.

Nina


Hej Nina

Samt om ni inte kommer överens frivilligt om en uppgörelse angående betalningen av hur stort underhållsbidrag som skulle ha betalas retroaktivt.

Så får du vända dig till tingsrätten och stämma din sons och barnets far samt pappa. I stämningsansökan till domstolen får du kräva honom på det retroaktiva underhållsstödet, och som du nu har kunnat räkna ut enligt försäkringskassans egen uträkningsmall rörande underhållsbidragets storlek, och blir det som du nu anser med vilket belopp som underhållsstödets storlek skall anses vara, och detta då baserat utifrån på dem inkomst- och kostnadsuppgifter som du har fyllt i på försäkringskassans underhållsbidrags uträkningsformulär på deras hemsida här.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar