2015-08-18

Om en av delägarna i samfällighetsföreningen missbrukar sina rättigheter i en gemensamhetsanläggning, vad kan man då juridiskt göra åt detta?

Hej.

Vi har ett fritidshus som delar brunn med tre andra hushåll. En av grannarna har byggt en badtunna som han fyllt med brunnsvatten ett antal gånger med följden att vattnet sinat i brunnen. En annan granne har fått sin tvätt- och diskmaskin förstörd två gånger vilket badtunnegrannen inte velat ersätta.

Det som gör det hela ännu mer komplicerat är att stugan hyrs ut till folk som inte känner till det här med att brunnsvattnet inte räcker till att fylla tunnan med. Så vi är nervösa varje vecka när det kommer nya gäster för vi vet inte om vi kommer att ha vatten eller inte. Vi har påtalat detta för grannen som lovat att bättra sig men det händer ändå. Det finns servitut på brunnen och enligt det har han brutit mot iallafall tre punkter.

En annan sak är att han hänvisar sina gäster att gena över vår tomt genom att rita pilar på marken.

Vad kan man göra åt det hela?

Mvh Marie


Hej Marie

Om en av delägarna nu bryter mot 3 stycken av villkoren i avtalat mellan er som är delägare i den gemensamma samfällighetsföreningen och vattenanläggningen.

Innebär detta att samfällighetsföreningen har därmed rätt att säga upp avtalet med den av delägarna som inte väljer att efterfölja dem avtalade kontraktsvillkoren. Härmed har alltså denna delägaren förbrukat sin rätt att vara delägare i samfällighetsföreningen, och har härmed förlorat sina rättigheter till att få ta vatten från den gemensamma samfällighetsföreningens vattenanläggningen, och detta på grund av sitt missbruk av förstora vattenuttag enligt avtalet mellan er.

Samfälligheten har även rätt att begränsar själva vatten uttaget till var sin 4 del för varje enskild delägare, och som missbrukar avtalsvillkoren genom att göra förstora vatten uttag den gemensamma vattenanläggningen och brunnen.

Har någon delägaren i en gemensamhetsanläggning orsakat skada för dem övriga delägarna i samfällighetsföreningen. Är denna delägare skyldig att ersätta dem övriga delägarna i gemensamhetsanläggningen, och som har blivit drabbade och skadelidande på grund av sin vårdslöshet mot dem övriga delägarna i gemensamhetsanläggningen.

Att er grannen uppmanar hans gäster att gena över er tomt. Innebär att han uppmanar hans besökare till att begå ett brott angående olaga ofredande och intrång på annans egendom.

Angående detta rekommenderar vi er att ni markerar ut tomtgränsen genom typ ett staket eller liknade, och att ni sätter upp skyltar om att de är privat tomtmark. Så att besökarna hos er granne är informerade om detta, och därmed vet dem om att dem begår ett brott om olaga ofredande och intrång på annans egendom om dem väljer att genar över er tomt.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar