2015-08-12

Hur begär man återvinning av egendom i ett pågående ärende och mål vid en domstol?

MIN FRÅGA

Har stämt en man i Sverige som nu bor i Norge. Han bodde i Sverige till januari 2014.

Jag har en dom på 100 000 kr. Han betalar inte och har inga pengar och blir försörjd av sin nuvarande sambo, säger han.

Jag ansökte om kvarstad i x antal objekt men fick avslag för han erbjöd mig aktier till motsvarande värde vilket tingsrätten tog beslut på men aktierna hade ett värde av 0 kr. Samtidigt överlät han sin lgh i x europeiskt land till sina barn (lgh var ett objekt jag vill få kvarstad på). Domen är verkställd i Sverige och Norge men vet inte om det finns några tillgångar då han överlåtit lägenheten som var tillgången. Överlåtelsen skedde (jag har dock inte sett någon handling) under pågående mål, är det ok?

Hur gör jag för att lgh ska återvinnas?

Jag har nu en pågående stämning, jag har ett skuldebrev från banken på 1 miljon kr där vi står för 50% av kapital och ränta per person men som han nekar till. Kan jag i denna stämning ansöka om återvinning av lägenheten?

Vilka är era tankar?

Mvh Irina


Hej Irina

Angående överlåtelsehandlingarna av lägenheten som du inte har sett, så är de en bevisfråga som tingsrätten skall ta ställning till när dem skall avgöra själva målet. Å påstår en part något i ett mål, är de upp till den parten i målet att inkomma med sin egen bevisning för sitt påstående.

Du skriver bara till domstolen och begär nu återvinning av lägenheten eftersom de inte fanns teckning för den säkerhet som motparten tidigare har ställt ut, och det går bra att du gör detta i de pågående målet.

Våra tankar är att eftersom det verkar vara väldigt många och krångliga turer, och de rör sig om stora belopp, samt de är flera länders olika juridik inblandat också vidare. Så rekommenderar vi dig att omgående ta kontakt med en advokat eller jurist, och som kan hjälpa dig med att driva ärendet, så du inte missar några viktiga detaljer.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar