2015-08-10

Har ett dödsbo och dess delägare samt arvtagare rätt att kräva förtida återbetalning samt ändrade lånevillkor av ett utgivet penninglån och ekonomiskt lån?

Hej.

Kan ett dödsbo avkräva betalning på ett privat vänskapslån där lånevillkoret var "betalas tillbaka när låntagaren kan, ingen ränta eller tidsperspektiv" underskrivet av långivarens svärson som god man?

Denne svärson vill nu som ansvarig för dödsboet skriva en ny avbetalningsplan på 2000 per månad, och får ett inskrivet senaste slut datum men fortfarande utan ränta.

Är detta ok eller bör låntagaren opponera sig?

Tacksam för svar

Mvh Marianne


Hej Marianne

När någon dör och vid ett dödsfall skall man upprätta en bouppteckning inom 3 månader och göra en bodelning så snart som de är möjligt. Detta innebär att alla tillgångar och skulder som dödsboet har skall regleras fullt ut, och därmed betalas och krävas in för att dödsboet skall kunna avslutas snarast möjligt. Innan detta är gjort kan man inte avsluta dödsboet. Där av vill nu dödsbos förrättaren omförhandla lånet för att kunna avsluta dödsboet.

Vad man kan göra är att om någon av arvtagarna till dödsboet vill ta över lånet så kan man överlåta detta, och då räknar man av motsvarande vad lånet är, och detta emot vad den arvtagarens delen skulle bli av de som denne skulle få ut av sitt arv i bodelningen efter dödsboet.

Vill ingen dödsbos delägare och arvtagare ta över lånet. Så kan man alltså inte avsluta dödsboet förrän lånet är till fullo återbetalt fullt ut.

Som låntagare har man ingått ett låneavtal och lånekontrakt, och det är på dem villkoren som det gäller och som det stå i låneavtalet och lånekontraktet, och detta även om en av part sedermera avlider och går bort.

Detta innebär nu att låntagaren inte kan bli tvingad att återbetala lånet på andra än dem uppställda villkoren som står i själva låneavtalet eller lånekontraktet och som har upprättats mellan parterna.

Så svaret på din fråga är. Att låntagaren har rätt att opponeras sig och bestrida att förutsättningarna för själva lånet samt lånevillkor skall förändras.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar