2015-08-09

Vem har rätt att tar hand om barnen vid en skilsmässa och hur delar man upp umgängesrätten till barnen emellan föräldrarna?

Hejsan!

Vi är ett par som ska skilja oss och det är bara massa bråk för att jag har träffat en ny och att jag jobbar i Stockholm som Byggnads arbetare och ligger borta i veckorna. Det finns inga jobb för mig i Dalarna så att bli arbetslös är ju inget alternativ. Men hon bryr sig inte om det, och hon säger att det ska vara varannan vecka med barnen, och jag säger att det inte fungerar.

Hur gör jag/vi? Kan hon få rätt om hon driver detta vidare?

Jag vill inte bli arbetslös och hon bråkar och hotar att hon ska bara dra och skita i allt även barnen. Allt är mitt fel säger hon hela tiden. Hjälp hur gör jag?

Mvh Krister


Hej Krister

Familjetvister är juridiskt en civilrättslig angelägenhet, och de innebär att ni har rätt att fritt avtala vad ni vill mellan er, och om man inte kommer överens om en uppgörelse, så kan man gå till domstol och låta dem avgöra saken mellan parterna.

Eftersom det inte framgår av dit mejl till oss. Så förutsätter vi här i vårat svar att det rör sig om gemensamma barn och att ni båda två därmed är gemensamma vårdnadshavare för barnen.

När de gäller umgängesrätten till barnen är det första och vanligaste. Att föräldrarna själva kommer överens om och upprättaren ett avtal om hos vem och hur mycket barnen vara hos dem respektive förädlarna.

Kommer inte föräldrarna själva överens. Så kan man vända sig till socialförvaltningen och familjeenheten där och få hjälp med att nå en överenskommelse och få ett avtal tillstånd om umgängesrätten till barnen.

Lyckas man inte nå en överenskommelse på familjeenheten så sista utvägen att man tar det till domstol och låter med avgöra saken om vem och hur mycket umgänge barnen skall har med dem respektive föräldrarna.

När man avgör denna typ av domstolsärende rörande umgängesrätt till barn. Så tittar man på den samlade bedömningen. Om vem eller vilken av föräldrarna som har den bäst möjligheter att ge och se till så att barnet får en bra och trygg uppväxt.

Utgångspunkten i den här typen av mål och om föräldrarna är helt jämställda och har exakt samma förutsättningar att ta hand om barnen. Är att man skall döma så att umgängesrätten delas lika mellan föräldrarna och vårdnadshavarna.

I det här skedet rekommenderar dig att du först vända dig till Socialförvaltningen och familjeenheten, och detta för att se om ni kan komma fram till överenskommelse angående umgängesrätten till barnen mellan där.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar