2015-05-29

Vad är ett leasingavtal och leasingkontrakt och vad innebär det att man leasar något?

Hej

En fråga: Om ett företag leasar tex en grävmaskin , och så säljer företaget grävmaskinen, behåller pengarna för att kunna betala fakturor i firman , även fakturor för leasingen.

Vad händer?

Hälsningar
Ann


Hej Ann

Leasing är ett sätt att finansiera en persons eller ett företags fordon, maskiner eller inventarier.

Så kallad finansiell leasing går ut på att leverantören säljer sina produkter till ett leasingbolag som i sin tur hyr ut dem till slutanvändaren. Leasingavgiften beräknas utifrån finansiella parametrar såsom varans pris, avtalets löptid, restvärde efter löptidens utgång, ränta, försäkringskostnad m m.

Så kallad "sale and lease back" går ut på att ägaren till egendom säljer denna till ett företag och hyr den sedan omedelbart tillbaka.

Ofta förenas avtalet med ett villkor om att hyrestagaren ska få köpa egendomen vid leasetidens utgång. Hyra och återköpspris beräknas efter detta.

Så svaret på dig fråga är: Att man inte äger den egendomen som man leasar, utan man bara hyr den av ägaren så länge som inte hela leasingkontraktet är löst och avbetalat full ut.

Detta innebär att man har inte har rätt att sälja någon annans egendom, och som man bara leasar av någon, och detta eftersom man inte själv är ägare av egendomen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?
Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar