2015-05-30

Kan man anväda ordet Google utan att de är varumärkesintrång enligt immaterialrätten, upphovsrätten och copyright lagen?

Hej.

Har en kort fråga angående immaterialrätt.

Kan jag använda ordet "Google" i en boktitel, utan att bli stämd av Google..? Som t.ex. "Lost in Google translation" eller "The Google novel", etc., etc. (Obs! innehållet i boken har inget direkt med Google att göra)

Bengt


Hej Bengt

Senast vi hörde något om Google och deras varumärkesnamn, så var detta upphovsrättsskyddat enligt immaterialrätten.

Det handlade om en kvinna som hade köpt registreringsskyltar till in bil med texten Goggle av Trafikverket. Å förvaltningsrätten ansåg att registreringsskyltarna med texten Google utgjorde ett varumärkesintrång enligt domstolen. På länken här kan du läs mer om detta rättsfall och domslutet. http://www.scribd.com/mobile/doc/9682430/Lansrattens-Dom-i-Google-Fallet

Så vår bedömning är, att om du väljer att använda ordet och varumärkesnamnet Google i din boktitel, så kan du nog kunna räkna med att du lär rätt snabbt få ett brev av Googles jurister. Med ett påpekade om att de du har gjort är att anse vara och att det rör sig om ett varumärkesnamns intrång. Plus att eftersom bokutgivning anses vara en kommersiell verksamhet, kan du räkna med ganska höga skadeståndskrav som följd.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar