2015-06-03

Vem är skadeståndsskyldig och ersättningsskyldig vi en uppkommen skada på en bil?

Hej

Om jag lånar ut Vår bil till en granne för att hämta mig och grannen backar in i en stolpe. Vem bär ansvaret?

Hälsningar Ann


Hej Ann

Det är den som vållar en skada, som skall återställa och ersätta en skada för den skadelidande. 

Så i detta fallet är det den som har kört bilen som skall betala för och se till så att skadan blir lagad, och att bilen blir återställd enligt juridiska regler.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar