2015-03-27

Vem är ersättningsskyldig vid skador på och i en lägenhet?

Hej.

Min son bor i en hyrd lägenhet i Vangede. Huvan faller ner och förstöra keramikhällen. Huven har inte skruvas med något har de får veta. Den har bara fästs mellan två skåp.

Hyresvärden säger att min son skall betala för en ny keramikhäll. Kan det vara rätt?

VH Lonni


Hej Lonni

Eftersom lägenheten ligger i Danmark så är de dansk lag som gäller, och den danska lagen är vi inga expert på. Men danska och svensk lag är ofta väldigt lika i många avseende.

Så hade lägenheten legat i Sverige, så hade följande gällt enligt den svenska lagen i de här fallet.

Är det så att din son äger och har satt upp huven mellan skåpen, och den råkar att trillar ned på uthyrarens keramikhäll så den går sönder. Så blir din som ersättningsskyldig för dem skadorna som har uppstått och blivit på keramikhällen.

Är det däremot så att det är uthyraren som äger huven, och att uthyraren redan hade monterat och satt upp huven när din son flyttade in. Så kan inte uthyraren nu komma och kräva din son på någon ersättning för skadorna.

Detta eftersom att huven redan satt där, och var så bristfälligt monterad av uthyraren själv så att det leder till skadorna på keramikhällen. Därför blir bedömningen den att det är uthyrarens eget fel att huven har trillat ned, och att det nu har blivit skador på uthyrarens egen keramikhäll, och detta eftersom att det är uthyrarens egen huv och som inte var ordentligt monterad av uthyraren själv. Härmed är uthyraren själv ansvarig och får stå för skadorna, och kan därmed inte kräva någon annan på och för dessa uppkomna skador.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar