2015-03-28

Ger en fel beräknad preliminär deklaration och skattejämknings beslut rätt till skattereduktion?

Hej jag skulle behöva få veta när skatteverket har räknat fel på min jämkning för mina bostadsräntor och jag frågade dem där hur allt ska räknas och begärde deras råd om hur man räknar.

Dem vet på skattemyndigheten och deras chef samt dem 2 tjänstemännen som bara övertygat mig om att allt är korrekt räknat när jag frågat om allt är ok. Men senare visar det sig att jag blir skyldig dem 13.800 kr p.g.a. deras fel räkning. Dem ber om ursäkt men jag är tvungen att betala trots att jag i HELT god tro har trott på dem, och att dem kan räkna rätt och att när dem sagt att dem har räknat rätt så att det också är så!

Var i lagen finns motivationen till att jag ska behöva betala skattemyndighetens fel räkning? Samt varför ska jag blir skyldig till det?

Eftersom summan dessutom är av den storleken att man inte kan avgöra om det är korrekt eller inte. Alltså inga stora skillnader och därför ska fråga deras expertis. VAD SKA JAG ÖRA? Jag är en sjukpensionär p.g.a. olika kroniska svåra sjukdomar. Jag har inte råd att betala skattemyndigheternas felräkning, men hade jag gjort felet hade jag självfallet betalat eftersom jag känner ansvar och är ansvarsfull medborgare och vill göra rätt för mig.

Snälla jag måste få veta vart får jag stöd och hjälp och hur ska jag göra när myndigheten har gjort fel och dem vet dessutom det själva och har erkänt och ursäktat att dem har räknat denna preliminära skatt på FEL GRUND.

Men att den inte är slutgiltig skatt och jag då tycker att den preliminära skatten hade inte blivit skuld på om skattemyndighetens tjänstemän hade RÄKNAT RÄTT FRÅN BÖRJAN SOM DEM HELA ÅRET HAR PÅSTÅTT HAR GJORT? Hur kan jag veta det att dem använt fel grund? Jag kan inte räkna min skattejämkning utan det är dem och jag har INTE gjort något fel i detta, utan gett dem helt ärliga och korrekta information.

TACKSAMT om ni nu kan hjälpa mig snabbt tack.
MVH:Tina


Hej Tina

Vi har tagit del av ditt mejl här ovan och de följe brev som bifogade till oss om vad som har hänt i ditt skatteärende.

Vi kommer inte ge dig några moraliska och politiska värderingar på hur vårt myndighets- och skatteregelverk är uppbyggt och konstruerat i Sverige. Detta överlåter vi till dem som har att besluta om detta. Vi kommer bara att ge dig en strikt juridisk förklaring på vad som gäller i ditt ärende här.

Först måste vi reda ut några juridiska begrepp.

För dig som anställd gör arbetsgivaren avdrag för preliminär A-skatt innan lönen betalas ut. Här kan du begära ändring av preliminär A-skatt(jämkning) om du exempelvis har avdragsgilla räntekostnader.

I den här tjänsten kan du som ärföretagare eller privatperson lämna din preliminärainkomstdeklaration. Uppgifterna används som underlag för att ändra debitering av din preliminära skatt.

Du kan när som helst betala in pengar till ditt skattekonto. Om du betalar in skatten före förfallodagen får du en lägre kostnadsränta än den som framgår av slutskattebeskedet. Ibland kan också andra faktorer påverka kostnaden, som till exempel att räntesatsen ändras från när vi gjorde den preliminära beräkningen. Därför är det alltid bra att själv kontrollera vad räntan blir innan du betalar in. Du kan själv beräkna vad räntan blir i vår e-tjänst Skattekonto.

Den svenska skattelagstiftningens konstruktion
En av väldigt få lagstiftningar i hela världen. Är den svenska skattelagstiftning som bygger på så kallad omvänd bevisföring. Detta innebär att det är den anklagade som är skatteskyldige som har och skall kunna bevisa att denne har gjort rätt för sig. Skattemyndigheten behöver alltså inte kunna bevisa att den skattskyldige har försökt att undkomma eller att den skattskyldige har gjort ett direkt skattefel när man prövar ärendet vid en skattetvist domstol.

Så då har vi klar för oss vilka regler som gäller, och om vi tillämpar dessa då på ditt ärende här ovan så blir svaren följande:

Skatteverkets felräkningen avser alltså hur mycket du skulle betala i preliminär skatt. Eftersom de rör sig om preliminärt skatt besked, så påverkar detta inte din slutliga skatt som du skall betala när året är slut och du har deklarerat och får din slutgiltiga skatt. Den preliminära skatten är bara en uppskattning av och en ren gissning på hur mycket skatt som du skall betala då året har kommit slutet och på hur stora dina inkomster och avdrag kommer att vara i din deklaration. Därför är preliminär skatt inget bestämt och slutgiltigt skattebeslut av skatteverket.

Eftersom du själv har gjort en preliminär deklaration och begärt skattejämkning, så är innebär det att din arbetsgivare i de här fallet Försäkringskassan har dragit av för lite skatt på dina inkomster under året. Å därmed får du en resterande kvarskatt att betala när du har deklarerat och får din slutgiltiga skatteuträkning kommer. Denna resterade kvarskatt har du inte klagat på och som vi förstår godkänt.

Hade du där emot inte gjort någon preliminär deklaration och begärt någon skattejämknings reduktion på löneutbetalningarna. Så hade din arbetsgivare dragit full preliminärskatt på dina inkomster. Å därmed hade du troligtvis fått tillbaka pengar på skatten istället för att få rest- och kvarskatt som nu har blivit i de här fallet.

Å eftersom skattelagstiftningen har omvänd bevisföring så innebär det. Att det är du har bevisbördan och därmed blir du indirekt skyldighet att alltid har full kontroll på vilka regler det är som gäller, och att dina uppgifter som du lämnar är sanningsenliga, och att alla uträkningar är korrekta o.s.v.

Därmed har alltså skatteverket inte gjort något skattmässigt beräkningsfel av dina inkomster och avdrag som du kan laga på, eftersom det inte rör sig om din slutgiltiga skatt utan endast din preliminära skatt som du har betalt in under året.

Myndighets- och tjänstefel

Däremot kan man ställa sig frågan om skatteverket har begått och gjort sig skyldig ett myndighetsutövningsfel eller ett tjänstemannafel ifråga om när dem beräknade din preliminärskatt på ett felaktigt sätt.

Denna typ av felaktig myndighetsutövning och tjänstemannafel anmäler man på länkarna här till Justitieombudsmannen JO och eller Justitiekanslern JK.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar