2015-03-26

Om man är gifta och har barn tillsammans får man permanent uppehållstillstånd som anhöriginvandrare då?

Hej! Jag behöver din hjälp.

Jag kommer från Serbien och min fru samt min son dom har EU medborgarskap (i Ungern). Min fru kan inte jobba därför vår son är 2 månader gammal, så jag vill bara veta om ni kan hjälpa mig att få ett uppehållstillstånd i Sverige?

Dejan


Hej Dejan

De framgår inte av din beskrivning om din fru och son befinner sig i och har permanenta uppehållstillstånd eller inte i Sverige. Detta är en förutsättning för att du skall kunna söka ett uppehållstillstånd som anhöriginvandrare till Sverige.

Ansökan skall som grundregel göras från ditt hemland och svenska ambassaden där. Bägge parterna intervjuas, och om allt är ok i utredningen. Så får den sökande numera normalt först ett uppehålls- och arbetstillstånd (UAT) på två år. Efter denna tid kan man ansöka och få ett permanent uppehållstillstånd (PUT), och detta är beroende på dem individuella bedömningar som görs, samt att handläggningstiden skall enligt de nya reglerna ta högst 6 månader.

Läs lagen mer ingående om ni redan är gifta här i Sverige, och har hunnit bo ihop. Särskilt om ni har barn tillsammans. Den nya lagen sägs ge mer utrymme för att ge ett uppehållstillstånd via en ansökan här i Sverige, och detta även om huvudregeln fortfarande tillämpas strikt om att man skall göra sin ansöka på Sveriges ambassad ifrån sitt hemland.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har för servicen och den juridik hjälpen åt dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar