2015-03-14

Får man mejl terrorisera någon med kränkande påstående och kan man då bli dömd för detta brott?

Min svägerska måste hålla kontakt med sin före detta man angående deras gemensamma barn. Mejlkontakten gäller tider, rutiner mm.

I en majoritet av mejlen (som ska handla om praktiska vardagsdetaljer gällande den gemensamma vårdnaden) tar mannen upp att hon varit otrogen och hävdar att hon tagit hanns pengar (han syftar på bodelning som inte gick som han ville). Han upprepar också rutinmässigt att hon är en dålig människa på olika sätt.

Min svägerska måste läsa dessa mejl eftersom de gäller information om deras barns rutiner mm.

Hon har flera gånger bett om att försöka lösa konflikten genom familjerådgivning eller kommunicera via dem. Mannen vägrar. Jag har märkt att det efter 2 år av mejlande börjar de tära på henne psykiskt nu. Hennes sjukdagar har ökat markant mm.

Får han verkligen hålla på såhär?


Hej

Nej, de är inte ok att man håller på så här mot någon enskild person. Den som gör detta kan bli åtalad och dömd för olaga förföljelse och stalkning.

Stalkning är ett vidare begrepp som innefattar både brottsliga handlingar och handlingar som den utsatta personen uppfattar som störande, kränkande eller skrämmande, men som inte är brott enligt svensk lag. Med stalkning menas även att någon systematiskt förföljer, kartlägger och smyger sig på den utsatta personen.


Olaga förföljelse är ett brott som infördes i brottsbalken den 1 oktober 2011. Det är bara handlingar som hänt efter den tidpunkten som omfattas av brottet olaga förföljelse, och detta anmäls till polisen som utreder denna typ av brott.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar