2015-03-13

Vad krävs de för att det skall bli och vara förtal samt ärekränkning och utredas av polis och åklagare

Jag hade lånat en takbox av min svägerskas man. De separerade med juridiska påföljder och med mycket bitterhet. Mannen begärde efter lång tid (ca 24 mån) att få tillbaka takboxen. Den skulle placeras på hans bro när han var borta över helgen. Detta genomfördes efter angivna instruktioner. 

Jag anade dock trubbel och fotade noga boxen invändigt och utvändigt vid avlämning (söndag förmiddag). Torsdag eftermiddag får min svägerska mejl från mannen där han hävdar att boxen lämnats tillbaka i trasigt skick. Han bifogar även bild som tydligt visar stor skada på boxen. Denna skada fanns inte vid avlämning (foto finns som kan styrka detta + tid då fotot är taget). 

Mannen uttrycker förs ogillade över att jag inte lämnat tillbaka boxen tidigare (Lämnade tillbaka omedelbart på begäran) och sedan över att den är trasig och obrukbar när den kommer tillbaka (den var hel vid återlämning). Hela situationen känns mycket olustig. Jag tolkar detta som om att han anklagar mig för skadegörelse och att han även ifrågasätter mitt moraliska omdöme. 

Kan detta klassas som förtal eller ärekränkning? Och i så fall, är det någon ide att anmäla?

Hej

Som du beskriver det här ovan, så låter de mer som två inlagor i tvist emellan två parter som har helt olika syn på saken. Och i de avseendet så rekommenderas du att spara på alla dem bevis som finns, och detta utifall att motparten längre fram skulle komma och kräver dig på kostnadsersättning.

Till din fråga om de är ärekränkning och förtal. För att de ska bli tal om detta så måste man sprida falska rykten vidare till någon annan. Å som du beskriver de här ovan så har motparten inte spridit dessa påståendena vidare till utomstående, och därmed kan de inte vara tal om varken ärekränkning eller förtal.

Samt att för att polis och åklagare skall få ta upp ärende rörande förtal och ärekränkning, så skall de röra sig om hets mot folkgrupp eller på grand av ras, religion och sexuell läggning, och i alla andra fall så skall ärendet inte tas upp enligt åtalsdirektiven.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar