2015-03-15

Vad får man skriva och publicera på en blogg enligt PUL personuppgiftslagen och när är de förtal och ärekränkning

Hej!

Hittade dig på nätet, och undrar om du vill och kan ge mig svar på en fråga som högst allvarligt berör mig och de mina:

Någon har lagt upp en gravt anklagande blogg om mig på nätet, rörande händelser som skulle ha ägt rum för väldigt många år sedan. Detta har gjorts, enligt uttalad avsikt av den anonyme upphovsmannen, för att vålla mig lidande – men därmed blir förstås inte bara jag utan också min helt oskyldiga familj drabbad, naturligtvis.

Min fråga är nu om detta kan stoppas på laglig väg – och kan också eventuellt skadestånd utdömas för det lidande jag och de mina åsamkats, och kontinuerligt fortfarande fortsätter att åsamkas, genom denna blogg?

I så fall, hur går vi bäst till väga?

Adressen till den aktuella bloggen är www.xxxxxxxx.se

Ser tacksamt fram emot din bedömning och rådgivning som expert på svensk lag.

Tomas


Hej Tomas

Nu har vi tittat på ditt ärende och läst igenom bloggen: www.xxxxxxxx.se

Huruvida innehållet på bloggen består av sanna uppgifter, eller om dem består av rena rama lögner är inte vår uppgift att bedöma och avgöra. Men vi kan bara konstatera att de är mycket grova påstående och allvarliga anklagelser som bloggskribenten framför och uttrycker angående ditt sätt om hur du har bemöt och behandlat deltagarna, och om hur du skall ha utnyttja dem sexuellt.

Eftersom att bloggskribenten anklagar dig för så grova sexuella övergrepp, och vi förmoda utifrån ditt mejl. Om att du förnekar alla dessa påstående. Så finns de två olika scenario som vi får utgå ifrån. Alternativen är:

1. Att allt som skribenten har skrivit om dig är en lögn rakt igenom, och att han har gjort detta för att hämnas och misskreditera dig som person. Och i detta alternativet finns de inga källor eller vittnen och andra uppgifter som han kan visa fram och åberopa som bevis för att hans påstående skulle vara sanna. Om så är fallet så är de ett solklart fall av ärekränkning och förtal av dig som person och därmed en brottslig gärning.

2. Att skribenten har hittat källor och vittnen som kan berätta samt intyga om att hans påstående om dig och vad du har gjort är sanna. Därmed uppstår det ett problem för dig. För då kan skribenten bevisa att hans historier och påstående om dig är sanna, och då blir de inte längre tal om ärekränkning och förtal av dig och din person.

Eftersom de är inte vårt jobb att varken spekulera eller göra moraliska bedömningar om vad som är sant eller falskt. Så är det endast du själv som kan bedöma sanningshalten i skribentens påstående, och därmed är du den ända som kan avgöra vad som är förtal och ärekränkning eller inte i det här som skribenten har skrivit om dig.

Men anser du att de är förtal och ärekränkning så anmäler man denna typ av brott till polisen. Men tyvärr på grund av bristande polis- och åklagare resurser i Sverige idag. Så utgör detta inget prioriterat brott att utreda, och därför är det höst sällan som polisen utreder samt åklagare väcker åtal i denna typ av ärende och mål. Men om inte åklagaren väcker åtal, så har man därefter rätt att själv väcka enskilt åtal mot personen i denna typ brott, och därmed kan man få honom fälld för förtal och ärekränkning.

Man kan även stämma skribenten civilrättsligt och kräva att han tar bort uppgifterna ifrån Internet och att han skall betala ett ekonomiskt skadestånd för publiceringen till dig, och detta oavsett om det rör sig om sanna eller falska uppgifter och påstående om dig. Detta efter som de rör sig om en publicering av dina personuppgifter, och då de är uttryckligen enligt svensk lag förbjudet att publicera denna typ av personuppgifter på Internet, och som privat person.

Samt att de verkar som att han använder en del av dina privata bilder på bloggen ifrån din egen Facebook sida, och de innebär att han gör sig skyldig till upphovsrätts intrång när publicerar dina bilder, och som han inte själv har någon upphovsrätten till att använda. Därför kan man även stämma honom för detta och begära att han skall ta bort samtliga dessa och även betala dig ekonomisk ersättning för detta upphovsrätts intrång.

Fundera efter på vad du vill uppnå och på vad du vill göra, och därefter är du alltid hjärtligt välkommen att återkomma till oss med en specifikation på vad du vill ha hjälp med.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar