2014-09-07

Ny lag 1 juli 2014: Nu följer p-böterna bilen och inte bliägaren längre vid bilköp och överlåterlser samt kan beslagtas

Från den 1 juli följer p-böter och skatter med bilen, inte den juridiske ägaren. Målvaktsbilar med jätteskulder kan då beslagtas och skrotas och säljas om skulderna inte blir betalda. Syftet är att täppa till en juridisk lucka som gjort det möjligt för tiotusentals att strunta i parkeringsregler, trafikföreskrifter och skatter. Den nya lagen innebär att det blir möjligt att ta i anspråk ett fordon för att betala av fordringar på vissa skatter och avgifter. Syftet med lagen är dels att minska de restförda fordonsrelaterade skulderna till det allmänna, dels minska incitamentet att använda s.k. fordonsmålvakter. Genom att låta en fordonsmålvakt stå som registrerad ägare för ett fordon, har ägaren och brukaren sluppit det betalningsansvar som följer av ett fordonsinnehav. Fordonsmålvakten är normalt en person som saknar tillgångar. Kronofogdemyndigheten kan nu ta i anspråk ett fordon som genererar kostnader i form av skatter och avgifter. (Prop. 2013/14:176)
Lag (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter
Förordning (2014:449) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Förordning (2014:450) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar