2014-08-31

Ny lag 1 juli 2014: Penningtvätt blir nu en helt egen ny lag penningtvättsbrott och får utvidgade åtgärdsmöjligheter

Penningtvätt får egen lag och ny brottsrubricering – penningtvättsbrott. Innebär att det blir brottsligt att omvandla pengar från brott till vita tillgångar. Även s.k. självtvätt, alltså att tvätta pengar från egen brottslig verksamhet, blir olagligt. Bestämmelserna om straff för penningtvätt bryts ut ur brottsbalken och placeras i Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Den nya lagen ger förbättrade möjligheter att straffa den som tvättar pengar och det gäller även för den som i näringsverksamhet medverkar till penningtvättsåtgärder. Även förberedelse till penningtvätt och försök till penningtvätt blir olagligt. Dessutom införs en möjlighet att ta egendom i beslag, något som kallas penningbeslag. Brottsrubriceringarna penninghäleri och penninghäleriförseelse ändras till penningtvättsbrott respektive penningtvättsförseelse. (Prop. 2013/14:121)
Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar