2014-08-24

Lånevillkor och låneregler vid arv och överlåtelse av bostadsfastighet

Hej

Jag vill ta över mina föräldrars hus och skulle vilja veta vad som skulle vara mest förmånligt för både mig och dem. Kan man undvika den 15 % kontantinsatsen på något sätt genom att ärva huset och ge en gåva?

Eller kan jag ta över deras lån och låna upp ytterligare pengar som jag kan betala dem med. Husets värde är ca 3,7 miljoner och är belånat till 1,75 miljoner. Jag vill veta vilka utvägar och alternativ man har utan att för den skull göra något olagligt.

Om de skulle sälja huset på marknaden så räknar mina föräldrar att få ut runt 800 000 till 1 000 000 efter alla kostnader och skatter, och det är vad de vill få av mig.

Skulle vara tacksam för rådgivning om alla tänkbara scenario hur detta kan lösas så det kostar mig så lite som möjligt, men att mina föräldrar kan få ut så mycket som möjligt enl. ovan summa.


Hälsningar Mikael


Hej Mikael

Detta är mer en fråga om ekonomi än juridik som du ställer här. 

Angående kontaktinsatsen är det Finansinspektionen som utövar tillsyn över bankerna, och som kräver sedan ett par år tillbaka 15 procent av köpeskillingen i kontantinsats. Man får alltså belåna fastigheten upp till 85 procent av bostadens värde.

Därutöver kan man beviljas lån utan säkerhet, men då till en högre ränta och snabbare amorteringstakt än på bolånet.

Huruvida du kan ta över lånen ifrån dina föräldrar är inte en juridisk fråga, utan hänger snarare på hur högt som själva fastigheten är belånad, och detta i förhållande till hur banken värdar fastighetens marknadsvärde. Plus dem väger även in dina privat ekonomiska inkomst möjligheter för att kunna betala dem räntor, samt amorteringar och avbetalningar som du måste göra på låneskulderna.

Mitt råd är att du kontakta banken för ett enskilt möte av din ekonomi samt en genomgång av värdet på fastigheten. Detta för att se vad som är möjligt för er att göra, och det är alltid en enskild bedömning som gäller ifrån fall till fall, och om man får ta över lån samt om man behöver en kontantinsats.

Men det mest förmånliga borde vara att dina föräldrar ger bort huset i gåva till dig, och detta sett ur ett skattemässigt perspektiv för er båda. Detta eftersom att då beskattas det som som överlåtelse av fastighet enligt skatteverket, och ni får betala en stämpelskatt som baserar sig på detta. Här kan du se och läsa mer om detta:
Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar