2014-10-26

Ny lag 1 juli 2014: Studiemedelsgränserna höjs och ökas på med 2 år

Den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel höjs med två år, från 54 år till 56 år. Även den s.k. lånetrappan flyttas fram med två år. Nedtrappningen i rätten till studielån påbörjas först vid 47 års ålder och att man får ta studielån t.o.m. 56 års ålder. (Prop. 2013/14:1, utg. omr. 15)
Lag (2013:1119) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar