2014-11-02

Ny lag 1 juli 2014: Ökade behörighetskrav till socionomexamen inom barn- och ungdomsvården

Krav på behörighet för att få utföra vissa uppgifter inom barn- och ungdomsvården. Ändringarna innebär att socialnämnden ska använda handläggare som har avlagt svensk socionomexamen eller annan relevant examen på grundnivå i högskolan, eller som har en utländsk utbildning som är erkänd av Socialstyrelsen, för utförande av vissa uppgifter inom socialtjänsten som rör barn och ungdom. (Prop. 2012/13:175)
Lag (2013:1146) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Förordning (2014:63) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar