2014-10-19

Ny lag 1 juli 2014: Livstids fängelse ändras till att bli de vanligaste straffet vid mord

Lagtexten ändras i syfte att göra livstids fängelse till det vanligaste straffet för mord. Straffet för mord skärps till fängelse på livstid om omständigheterna är försvårande. Tidigare var straffet för mord fängelse på viss tid, lägst tio år och högst arton år, eller på livstid. Livstidsstraffet dömdes bara ut i de allvarligaste fallen, när ett tidsbestämt straff på arton år inte var tillräckligt. Syftet med skärpningen är att livstidsstraffet ska vara normalstraffet. (Prop. 2013/14:194)
Lag (2014:274) om ändring i brottsbalken

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar