2014-10-12

Ny lag 1 juli 2014: Kraven sänks för väcka åtal vid förolämpning, förtal och ärekränkning

Privatpersoner får en starkare ställning i domstolsmål som handlar om ärekränkning. Kravet på att det måste finnas särskilda skäl för att väcka åtal för förtal och förolämpning tas bort. Det betyder att åklagare och justitiekansler i högre grad kan hjälpa personer som t.ex. har utsatts för förtal på internet. Huvudregeln är dock fortfarande att den som har utsatts för förtal eller förolämpning ska väcka enskilt åtal. En person som har förlorat ett tryck- eller yttrandefrihetsmål kan nu slippa att betala motpartens rättegångskostnader om det finns särskilda skäl för att få sin sak prövad i domstol. (Prop. 2013/14:47)
Lag (2014:222) om ändring i brottsbalken

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar