2014-07-20

Ny lag 1 juli 2014: Kraftigt höjda avgifter vid domstolarna

Avgiften för att vända sig till domstol med allmänna ärenden, som t.ex. skilsmässa, höjs från 450 kronor till 900 kronor. Kostnaden för mål som gäller mer än ett halvt basbelopp eller något annat än pengar höjs till 2 800 kronor. Från den 1 juli 2014 kommer tingsrätten ta ut en tilläggsavgift för ansökningar om betalningsföreläggande och vanlig handräckning som har inletts hos Kronofogden och som har överlämnats till domstolen för vidare handläggning. Tilläggsavgiften, som är 600 kr eller 2 500 kr beroende på hur målet kommer att handläggas vid domstolen, ska betalas till tingsrätten.
Förordning (2014:256) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar