2014-07-27

Ny lag 1 juli 2014: Ändrade regler av och om äktenskap som ingås under tvång och barnäktenskap

Brotten äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa införs. Möjligheten för omyndiga att få tillstånd att ingå äktenskap tas (nästan) bort. Brottet äktenskapstvång innebär att det blir straffbart att förmå någon att gifta sig genom att utnyttja personens utsatthet. Lagändringen betyder i praktiken att även press från föräldrar eller släktingar kommer att omfattas av strafflagstiftningen. Äktenskapstvång kan ge ett fängelsestraff på högst fyra år. Även förberedande gärningar kriminaliseras. Det sker dels genom att försök och förberedelse till äktenskapstvång blir straffbart, dels genom att brottet vilseledande till tvångsäktenskapsresa införs. Utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och s.k. fullmaktsäktenskap kan bara erkännas då det finns synnerliga skäl, d.v.s. väldigt starka och tydliga skäl. Fullmaktsäktenskap är äktenskap som ingåtts utan att båda parterna är samtidigt närvarande. Fullmaktsäktenskap erkändes förr utan begränsning medan tvångsäktenskap och barnäktenskap kunde erkännas om det fanns särskilda skäl. (Prop. 2013/14:208)
Lag (2014:381) och (2014:382) om ändring i brottsbalken
Lag (2014:376) om ändring i äktenskapsbalken
Lag (2014:377) om ändring i föräldrabalken
Lag (2014:378) om ändring i ärvdabalken
Lag (2014:379) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Lag (2014:380) om ändring i lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund
Lag (2014:412) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar