2014-08-03

Ny lag 1 juli 2014: Konsumentskyddet kring telefonförsäljning skärps på premiepensionsområdet

Konsumentskyddet vid telefonförsäljning av tjänster på premiepensionsområdet förbättras. Det är inte längre möjligt att sluta avtal om förvaltning eller rådgivning av premiepension över telefon utan ett skriftligt avtal. Många som blivit uppringda har utan att veta om det – eller förstått det - ingått avtal om rådgivning med ett s.k. PPM-förvaltningsbolag. Den 1 juli ändras reglerna så att muntliga avtal på området inte längre blir möjliga. Det krävs nu att konsumenten accepterar skriftligt. Företag ska också innan avtalet ingås lämna viss information och alla avtalsvillkor till konsumenten. (Prop. 2013/14:71)
Lag (2014:221) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar