2014-03-16

Tåg reseersättning vid försenat eller inställda tågresor enligt EU:s minium regler

PGA av alla inställda tågavgångar och tågresor i Sverige idag. Så har vi fått in en massa frågor om vilka regler och ersättningar det är som gäller vid tågresor.

Följande gäller som ett minimum krav för samtliga tågbolag enligt de gemensamma EU reglerna och direktivet. Utöver dessa minimum krav är det upp till vart och ett tågbolag att ha mer generösa resevillkor och reseregler.


Vid inställd tågavgång eller inställd tågresa skall tågbolaget lämna:
 • Ersättning som motsvarar hela biljettpriset för den eller de
  delar av resan som inte fullföljts.
 • Ersättning som motsvarar biljettpriset för hela resan, om
  den blivit meningslös med tanke på din ursprungliga resplan
  och du föredrar att omedelbart resa tillbaka.
 • Fortsatt resa eller ombokning till det slutliga målet snarast
  möjligt och på likvärdiga transportvillkor, till exempel med
  ett annat tåg, med buss eller med taxi.
 • Fortsatt resa eller ombokning till det slutliga målet vid ett
  senare datum som passar dig.

Rätt till ersättning av tågbiljettpriset vid försenat eller inställt tåg under tågresor mellan länder

När din resa blir försenad med mer än en timme har du rätt till ersättning. Det har ingen betydelse om förseningen uppkommer före eller efter resans avgång. Tågbolaget får inte minska ersättningen
till dig genom att ta ut avgifter för att täcka egna kostnader. Vid en internationell tågresa har du rätt till följande ersättning:
 • 25 procent av biljettpriset om resan blir försenad mellan 1 och 2 timmar
 • 50 procent av biljettpriset om resan blir försenad mer än 2 timmar.
 • Inom en månad från att du begärt ersättningen ska du få dina pengar, antingen i form av ett värdebevis eller i kontanter. Särskilda ersättningsregler gäller för tågpass, bland annat Interrailresa, Eurailresa och säsongsbiljetter.

Assistans och information vid försenat tåg eller inställda tågresor

Om tåget avgår för sent eller beräknas komma fram efter utsatt ankomsttid har du rätt till information om förseningen från tågbolaget så fort informationen är tillgänglig. Vid varje försening som överstiger en timme ska du dessutom kostnadsfritt erbjudas:
 • Gratis mat och dryck på tågstationen eller på tåget och det du
  skall få skall stå i proportion till förseningen
 • Gratis boende och transport mellan boendet och järnvägsstationen om du är tvungen att övernatta på grund av förseningen.
 • Transport från tåget till järnvägsstationen eller till det slutliga målet om tåget har blivit stående på linjen, om detta är fysiskt möjligt
 • Ett annat sätt att nå ditt resmål om resan avbryts, och det ska ske snarast möjligt.

Resenärer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet

Alla personer ska ha samma möjlighet att resa med tåg. Tågbolagen får därför inte neka dig att resa på grund av att du har en funktionsnedsättning eller har svårt att röra dig. De får inte heller ta ett högre pris om du behöver extra hjälp.


Vart kan jag vända mig om min rättigheter har kränkts, och om tågbolaget inte följer EU reglerna?

Kontakta tågbolaget som har utfärdat biljetterna om du anser att dina rättigheter har kränkts på något vis. Du kan även lämna in klagomål till andra tågbolag som är inblandade i transporten. Om du inte är nöjd med deras svar kan du klaga hos ett nationellt tillsynsorganet i Sverige som är Konsumentverket.

Gäller det ett tågbolag i ett annat EU-land kan du kontakta Konsument Europa.

Om du behöver information och råd kan du kontakta Konsument Europa/ECC Sweden

Konsument Europa/ECC Sweden
Telefon: + 46 54 19 41 50
Fax: + 46 54 19 41 59

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar