2016-06-20

Kan jag resa utomlands och utanför Sverige och EU emedan jag väntar på Migrationsverkets beslut om mitt arbetstillstånd samt uppehållstillstånd ansökan behandlas?

Hej

Jag har en arbetstillstånd som gäller till februari 2017, och jag ansökte om ett nytt arbetstillstånd på grund av arbetsbyte januari 2016.

Nu jag fick ett brevet som säger att jag måste komplettera ansökan. Det står i brevet att om jag får avslag på min ansökan ska de utvisa mig från Sverige, och jag har 4 veckor tidsfrist.

Min fråga jag undrar över nu är om jag kan komma tillbaka till Sverige, och detta om jag lämnar landet nu och får ett beslut om avslag? Och får jag då komma tillbaka till Sverige under dessa 4 veckorna eller inte?

Är migrationsverket snabba att meddela polisen och gränskontrollen, eller det händer efter först efter dem 4 veckornas tidsfrist har gått?

Mvh
Roya


Hej Roya

Om du får avslag på din arbetstillstånds ansökan och befinner dig här i Sverige när du får den. Så har du 4 veckor på dig att självmant lämna landet.

Om du befinner dig utanför Sverige eller EU och får ett avslagsbeslut på din ansökan, så har du inget giltigt inresetillstånd till EU och Sverige. Därmed kan du inte komma hit till Sverige igen och vistas här dessa 4 veckorna.

Tyvärr hur snabbt dem meddelar polisen och gränskontrollen kan vi inte svara på. För det beror mycket på om Migrationsverket vet att du är här, eller om de vet att du befinner dig utan för EU. Vet Migrationsverket att du befinner dig utanför EU, så skall de omgående meddela att ditt arbetstillstånd har upphört att gälla här, och att du därmed inte har rätt till att resa in i EU området längre.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar