2014-03-23

Nya konsumentregler för e-handel och e-shopping i hela EU

Alla EU-länder måste ha en minimum konsumentskyddsnivå vid e-shopping och e-handel som anges här i EU direktivet, men varje EU land har rätt att införa ett bättre och utökat konsumentskydd än vad som anges här.

Vid e-shopping och e-handel ingår du ett distansavtal med en näringsidkare och om ni inte träffas personligen. För att lagen ska vara tillämplig måste näringsidkaren ha sin verksamhet organiserad så att avtal kan ingås på distans. Några exempel på distansavtal är när ett köp sker via en e-handels- och e-shoppingsida på Internet, eller en telefonförsäljare ringer, samt via postorder och tv-shopping osv.

Information vid ett köpet som sker via en e-handels och e-shoppings webbplats skall alltid ange information om:
 • Att det finns möjlighet att ångra sig
 • Hur ångerfristen räknas
 • Hur du ska göra om du vill ångra dig
 • Vad som gäller när du utnyttjat din ångerrätt
 • Namn och adress till den som ångerrätten kan utövas mot
 • Upplysningar angående garantier och service
 • Villkoren för att säga upp avtalet om det gäller tills vidare eller längre än ett år
 • Informationen ska ges till dig snarast efter det att avtalet har ingåtts eller senast vid leveransen även om den skett vid ett tidigare tillfälle. Informationen ska ges i en handling som du kan spara. Det är näringsidkaren som ska kunna bevisa att du har fått informationen.
Leveranstider

E-shoppen och e-handelsplatsen ska leverera varan, eller om det är en tjänst, avsluta uppdraget inom 30 dagar från den dag du gjorde din beställning. Det är möjligt att avtala om en annan skälig tidsgräns för leveransen.
Om näringsidkaren inte levererar i tid och detta inte beror på dig, så har du rätt att häva avtalet. Om du häver avtalet är näringsidkaren skyldig att återbetala det du har betalat. Detta ska ske snarast, dock senast inom 30 dagar från den dag då näringsidkaren tog emot ditt meddelande om hävning.

E-shoppens webbplats och e-handelsplatsen skall innehålla följande information när den marknadsför varor och tjänster till privatkonsumenter:
 • Företagets namn och adress
 • Varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper
 • Varans eller tjänstens pris, inklusive skatter och avgifter
 • Leveranskostnader
 • Sättet för betalning och leverans
 • Din ångerrätt
 • Hur länge erbjudandet gäller
 • I tillämpliga fall, avtalets kortaste löptid
 • Informationen ska vara lätt att hitta på webbplatsen.
 • Kostnader för att använda tekniker för distanskommunikation när de inte är beräknade efter normaltaxa
Hittar du inte denna information kanske du ska välja en annan e-handlare.

Direktivet avser inte distansavtal som gäller:
 • Försäkringar, krediter eller andra finansiella tjänster
 • Uppförande av och försäljning av fast egendom
Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar