2016-04-21

Vem skall bekostad vad av bostadsrättsägaren och bostadsrättsföreningen vid en renovering av en bostadsrättslägenhet?

Hej!

Är i förberedelserna att renovera mitt badrum i en bostadsrätt.

Fastigheten är från 1983.

Min fråga är. Har föreningen rätt att neka att betala för en ny golvbrunn vid min renovering?

Svaret jag fick från kassören var att de står för kostnaden enbart om det är en vattenskada. Annars ses det enbart som en skönhetsrenovering!!

Har varit i kontakt med föreningens försäkringsbolag som anser enligt branschens regler att föreningen ska stå för den kostnaden.

Kan ju tycka att det borde vara för föreningens bästa att stå för detta då jag inte äger själva brunnen.

Vad anser juristen?

Med vänliga hälsningar

Richard


Hej Richard

Var gränsen går mellan vem som äger och ansvarar för golvbrunnen är beror på hur den är monterad. Gränsen går där om golvbrunnen är nedsänkt i golvet så är det bostadsrättsföreningens ansvar. Å finns det inner golv och golvbrunnen ligger ovan på det befintliga betong och bjälklags golvet så är det bostadsrättsägaren som äger och ansvarar för golvbrunnen.

Å rent judiskt vid håller vi samma som försäkringsbolaget, om att normalt sätt är det bostadsrättsföreningen som äger samt ansvarar och bekostar ett byte av golvbrunn.

Plus rent spontant vore de inte speciellt smart att neka dej en ny golvbrunn i det här fallet.

För om golvbrunnen sedan springer läck direkt efter när du helrenoverat ditt badrum. Så blir bostadsrättsföreningen direkt ersättningsskyld till dig för den skada som den uppkomna läckande golvbrunnen nu orsakar, och då får dem ersätta dig för dem skador som det innebär på ditt helt nyrenoverade badrum, och för att du inte kan använda detta med mera.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar