2014-03-09

Affärsöverlåtelse av och köp av firma och företag

Jag hade ett solarium, solstudio, som egen firma.

I december föra året skrev jag kontrakt om övertagande med en köpare. Han skulle omedelbart ta över intäkter och utgifter och senast i februari skriva över firman och ta över mina kontrakt med hyresvärden, elleverantören, leasing osv.

Det har han inte gjort än. Varje faktura kommer fortfarande till mig och sen jagar jag honom för att kunna betala det. Varje månad får jag inkasso på mig för att han är sen med betalningar.

Finns det någon laglig sätt att tvinga honom att ta över allt för att det är han som driver det sen i december alltså, och nu har det gått mer än 5 halv månader.

Jag bifogar kontraktet med mejlet till er.

Mvh Aleksander


Hej Aleksander

För att börja med att klar lägga lite fakta:

Den enskild firma kan du inte sälja eftersom den är knuten till direkt till ditt personnummer. Så den enskilda firman får du istället avveckla när själva verksamheten har upphört.

Därför är det ända som du har sålt är själva inventarierna och eventuellt goodwill.

Plus det finns ett villkor i köpekontraktet mellan er om att köparen skall ta över dem hyres- och leasingkontrakten som finns för att man skall kunna bedriva verksamheten.

Du har även ett förbehåll i avtalet om att du är ägare till samtliga inventarierna också vidare fram tills att köpet har fullföljt enligt ert kontrakt.


Mot bakgrund av ovanstående har du följande alternativ:

  1. Du kan skicka en påminnelse till köparen om han skall fullfölja avtalet mellan er genom att skriva över samtliga hyres- och leasingavtal inom 1 månadstid, och om han inte fullföljer detta enligt ert avtal så kommer hela köpet att återgå.
  2. Du skicka en skrivelse om att du nu häver hela köpet samt tar över verksamheten själv eftersom att inte köparen har fullföljt köpeavtalet mellan er.
  3. Har du fått fullt betalt av köparen, och vill komma ifrån problemen med att få fakturorna för verksamheten. Kan du säga upp samtliga hyres- och leasingavtal som du har. Då sätter du press på köparen om att denna måste själv teckna nya hyres- och leasingavtal under förutsättning att köparen vill driva verksamheten vidare. Risken du står nu är att köparen inte kommer att betalar dig för dem kostnaderna som uppstår under själva uppsägningstiden av hyres- och leasingavtalen. Plus om du blir tvingad att häva köpet samt ta tillbaka och själv vill bedriva verksamheten vidare, så risker du nu med att stå helt utan både några hyres- och leasingkontrakt kvar. Men mer kostnaderna som du haft på grund av att inte köparen har uppfyllt köpeavtal kan du kräva ersättning av köparen för.

Men med tanke på att detta är ett granska komplext ärende som innehåller flera olika inblandande avtalsparter osv. Så rekommenderar vi dig om att du först kontakta en jurist som går igenom alla dina avtal, och detta innan du väljer och bestämmer dig för hur du skall agera vidare i den här affären. 

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar