2014-04-06

Radiotjänst har inte rätt ta ut tv-licens för dator, surfplatta, smarta mobiltelefoner osv
Högsta förvaltningsdomstolen har nu upphävt tidigare domar och beslutat om att Radotjänst inte får ta ut tv-avgift och tv-licens för datorer, surfplattor, och smartphones enligt lagen(1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.

Därmed kan man lite förenklat säga att det ända som Radiotjänst har rätt att ta ut tv-licens och tv-avgift för är riktiga tv-apparater med inbyggd tv-mottagare och kanalväljare.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar