2016-11-23

Hur och vad måste man dokumentera och göra vid en ombyggnad eller utbyggnad av en bostadsrättslägenhet i bostadsrättsförening?

Hej!

Vi är en liten bostadsrättsförening på tre lägenheter där den ena lägenheten som är en ombyggd vind idag saknar entré/hall utan bara har en dörr monterad i en trappa. Vi undersöker möjligheten att bygga om så att den lägenheten tar en kvadratmeter av hallen nedanför trappan i anspråk för att få en egen entré/hall och kunna hantera ytterkläder/skor innan man går trappan upp till lägenheten.

Våra frågor lyder:

1. Bör föreningen ta ut en upplåtelseavgift för den kvadratmeter av hallen som byggs in i lägenheten, och hur beräknas i så fall då storleken på denna avgift?
2. Bör vi förändra andelstalen till att motsvara denna relativa förändring i storlek på lägenheterna?
3. Hur bör dessa förändringar dokumenteras formellt med utgångspunkt i stämmobeslut, ekonomisk plan och andra juridiska dokument för föreningen?

Tack på förhand för er rådgivning.

Vänliga hälsningar,
Stefan


Hej Stefan

Ni bör minst dokumentera ombyggnaden genom ett stämmobeslut som dokumenteras i ett bostadsrättsförenings protokoll.

Där av skall det framgå att den som disponerar vindslägenheten. Har rätt att använda samt nyttja denna nya byggda hallen, och att den nu ingå samt tillhör den aktuella vindslägenhetens nyttjandes rätts yta.

Detta eftersom att om bostadsrättslägenheterna senare skulle byte ägare. Är det bra om dem nya bostadsrättsmedlemmarna kan se och läsa vad det är som gäller angående denna vindslägenheten, och om utifall att de skulle uppstår några frågor eller andra problem avseende detta mellan dem nya bostadsrättsinnehavarna.

Lagen är dispositiv och de innebär att ni har fri rätt att välja på hur vida ni vill ändra avgiften för vindslägenheten på grund av denna ombyggnaden eller inte.

Andelstalen mellan lägenheterna skall ni räkna om. Detta eftersom dem styr hur stor del av dem gemensamma utgifterna som föreningen har att fördela emellan er som bostadsrätts innehavare i bostadsrättsföreningen.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar