2016-11-28

När har ett parkeringsbolag rätt att ta ut parkeringsböter samt utfärda en parkeringsbot för felparkering av en bil enligt parkeringsreglerna?

Hej!

Vid en infartsparkering i Sickla finns en skylt som lyder "Infartsparkering på markerade platser 05-24".

De flesta parkeringarna är markerade med linjer på marken, som det brukar vara. Det finns också ett litet klistermärke fäst vid ett lågt staket, vid varje plats.

Den platsen jag ställde mig på, och fick böter, var enbart markerad med klistermärket som anger "Infartsparkering vardagar 05-24". Dessa märken sitter alltså inte hur och var som helst, utan i övrigt sitter de vid varje målad ruta.

Jag anser att den plats jag ställde mig på är markerad, genom märket som satt vid platsen.
Parkeringsbolaget har efter att jag bestridit kravet, svarat att jag parkerat utanför markerat område, och därför måste jag betala.

Är det något jag skulle kunna gå vidare med? Definieras "markerad plats" alltid med en målad ruta?

Med vänlig hälsning
Mikael


Hej Mikael

Ja, om du anser att dem har givit dig en felaktig parkeringsbot. Så är det helt rätt som du nu gjort med att bestrida denna, och vill parkeringsbolaget nu fortsätta med att driva in dessa parkeringsböter. Måste parkeringsbolaget därefter vända sig till en domstol, samt där skall dem bevisa att dem har skyltat parkeringen enligt gällande lag, och därmed har rättigheten på sin sida för att få utfärda en parkeringsbot och få in sin betalt för denna.

På länken här kan du läsa och se om hur en rätt och korrekt skyltat parkeringsplats skall vara skyltat enligt dem gällande reglerna och vad lagstiftningen föreskriver, och detta för att ett parkeringsbolag skall ha rätten på sin sida för att få ta ut en felparkeringsavgift och ta ut felparkeringsböter av dig. 

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar