2016-10-17

Måste en registrerad ideell förening alltid deklarera oavsett om den inte haft någon verksamhet och inga inkomster och utgifter under det gångna året?

Hej,

Jag försöker sammanfatta min fråga så här:

Tre personer som bildat en ideell förening med org. nummer och kontonummer som stängdes häromåret har erhållit bidrag från olika håll för att genomföra musikaler revy konsert med ungdomar. Inga medlemmar finns, inga medlemsavgifter. När ett projekt kommer upp och sökta pengar funnits på kontot har de genast gått ut till berörda parter, såsom regissör koreograf, etc Det finns inga pengar på något konto överhuvudtaget. Huvudpersonerna har aldrig tagit en krona från budgeten. Allt har skett ideellt.

Projekt har icke genomförts varje år ens och då har verksamheten legat nere. Måste man deklarera som ideell förening och måste man även deklarera då ingenting gjorts och kan föreningen bli skönstaxerad för pengar som aldrig funnits?

Hoppas dessa frågor inte betingar arvode!

Med vänlig hälsning
Marta


Hej Marta

Ja, en registrerad förening måste alltid deklarerar varje år. Detta oavsett om dem har haft någon verksamhet eller inte, och även om dem inte har haft några inkomster och utgifter.

Detta eftersom hur skall annars skatteverket veta vad som har hänt och hur dem skall beskatta verksamheten.

Plus att deklarera inte en ideell förening så kan den bli skönstaxerad, och då är det dem som sitter i styrelsen som blir personligen ansvariga.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar